55-plusser vaker aan het werk!

header-img

Verdubbeling aantal ‘oudere werkenden’ ten opzichte van 2003

 

55-plussers zijn in opmars op de Nederlandse werkvloer. Het aantal ‘oudere werkenden’, zoals het CBS ze noemt, is tussen 2003 en vorig jaar bijna verdubbeld. Vier op de tien Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar waren in 2016 aan het werk, aldus het CBS. De meeste 55-plusers zijn te vinden onder bibliothecarissen en conservatoren. Ook buschauffeurs en trambestuurders behoren tot de meest vergrijsde beroepsgroepen, net als beeldend kunstenaars en managers in het onderwijs. Het minst vergrijsd zijn militairen en bakkers, waarvan respectievelijk slechts 4 à 5 procent 55 jaar of ouder is.

 

Als belangrijkste verklaring voor de opmars van 55-plussers noemt het CBS de vergrijzing. De bevolking telt anno nu simpelweg meer 55-plussers dan in 2003. Destijds waren er 3 miljoen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar, waarvan er 800 duizend betaald werk hadden. Nu zijn er 4 miljoen Nederlanders in deze leeftijdscategorie, waarvan 1,6 miljoen werkenden. Dat er verhoudingsgewijs meer 55-plussers werk hebben dan veertien jaar geleden,bijna 40 procent, heeft ook te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. In 2016 lag de AOW-leeftijd op 65 jaar en 6 maanden, dit jaar op 65 jaar en 9 maanden.

 

De sterkste stijging was te zien bij 60-tot 65-jarigen. Van de vrouwen in deze leeftijdscategorie had in 2003 slechts 14 procent werk. In 2016 was dat al 43 procent. Van de mannen tussen de 60 en 65 jaar had in 2016 bijna 63 procent betaald werk, tegenover 29 procent in 2003.

 

55 aan het werk