Ambassadeur werkloosheid

header-img

Eerder liet minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het plan om de werkgelegenheid in de bouwsector te verbeteren definitief is goedgekeurd. Het plan belooft 2.500 leerwerkplekken voor jongeren te realiseren en 500 banen voor werklozen tot 55 jaar, de en 250 banen voor langdurig werklozen.

 

Leermeesters in de bouw

De oudere werknemers zouden als leermeester moeten optreden zodat zij stagiairs kunnen begeleiden en hun waardevolle vakkennis kunnen overdragen. Er wordt tevens geld uitgetrokken voor begeleiding van werk naar werk. Bovendien is er voor 14 duizend werknemers geld voor scholing in duurzame technologieën.

 

ambassadeur-werkloosheid-bouwAanpak jeugdwerkloosheid in de bouw

Speciaal voor jongeren wordt naast de 25 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken, ook de 36 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds gebruikt voor het opzetten van jongerenloketten. De jongerenloketten moeten jongeren helpen bij beroeps- en studiekeuzes, voor coaching, en voor startersbeurzen zodat jongeren ervaring op kunnen doen. De premiekorting die werknemers ontvangen als ze jongeren aannemen moet helpen om het probleem van de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Daarnaast is het tijdelijk toegestaan om vacatures speciaal aan te bieden voor jongeren van 18 tot 27 jaar.

 

‘In december 2013 is de werkloosheid onder jongeren met duizend personen gestegen tot 133 duizend. Het jeugdwerkloosheidspercentage komt daarmee uit op 15,9%. De hoge jeugdwerkloosheid is zorgelijk, omdat bekend is dat jongeren de gevolgen van werkloosheid aan de start van de loopbaan lang met zich mee kunnen dragen. Het kabinet heeft daarom op 5 maart 2013 de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ gepresenteerd waarin maatregelen genomen worden om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden én te voorkomen.’

 

Ambassadeur jeugdwerkloosheid

Het kabinet zet tot 2015 een ambassadeur jeugdwerkloosheid in. Zij stimuleert daarmee de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het onderwijs bij het aanpakken van jeugdwerkloosheid. De werkloosheid is vooral een probleem onder jongeren zonder ‘startkwalificatie’ en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor hen is het zelfs moeilijk een stageplaats te vinden op de huidige arbeidsmarkt.

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel