Benut de creativiteit van de werkvloer! Het levert geld op.

header-img

 

Technische (proces) innovaties in de bouw komen pas tot bloei als medewerkers hun beste ideeën inbrengen. Daar ontbreekt het nu aan omdat veel bedrijven nog steeds hiërarchisch georganiseerd zijn. Effectieve instrumenten om medewerkers te prikkelen zijn er nauwelijks. Kort samengevat? Bouwondernemer: verzin iets zodat werknemers gaan meedenken, meepraten en meebeslissen. sociaal innoveren

 

Een onderzoek van de Erasmus Universiteit uit 2003 heeft al aangetoond dat sociaal innovatieve bedrijven het beter doen, ook qua ziekteverzuim. Iedereen is het erover eens: bouwbedrijven moeten innoveren. Soms wordt er echter vergeten dat er naast procesinnovatie ook nog zoiets bestaat als sociale innovatie. Daarbij draait het erom het beste uit medewerkers te halen. De noodzaak snappen we allemaal: personeelstekorten rijzen de pan uit en dus moet uit een ander vaatje getapt worden om de productie op te schroeven en de creativiteit op de werkvloer beter te benutten. De noodzaak om sociaal te innoveren heeft alles te maken met de economische ontwikkelingen van de afgelopen tijd. De afgelopen 15 jaar is de bouwsector totaal veranderd. De bouwplaats is een lappendeken van inleners, uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers en mensen uit het buitenland. Het aantal vaste medewerkers is sterk afgenomen. De keten is veel langer geworden en dat heeft invloed op de samenwerking. Daarin zijn bouwbedrijven te weinig meegegaan. En daar kwamen de technologische ontwikkelingen nog eens overheen. Prefab bouwen breekt door. Om zulke vernieuwingen te laten landen, moet je slimmigheden van je personeel optimaal gebruiken. Daar gaat het mis. De manier van samenwerken en overleggen is onveranderd gebleven. 

 

10 instrumenten voor sociale innovatie:

Stimuleren samenwerking

Decentrale besluitvorming

Prestatiebeloning

Opleidingen en trainingen

Loopbaanmogelijkheden

Mogelijkheden voor deeltijdwerk

Werktijden zelf indelen

Invloed op eigen werkzaamheden

Invloed technologische innovatie

Vitaliteitsbeleid

 

Bron: Cobouw