Bouwend Nederland: wees klaar voor de toekomst!

header-img

In 2016 waren de vooruitzichten binnen de bouw goed. Met een voorspelling van 16.000 banen kunnen we zeggen dat die voorspelling uitgekomen is. Het bouwvolume is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Met een voorspelling van 58 miljard in 2015 naar 72 miljard in 2021, kunnen we concluderen dat we met 74 miljard een mooie groei hebben doorgemaakt. Gelukkig is het gelukt om arbeidskrachten terug te winnen voor de bouw en ook de bouwopleidingen lopen weer vol. 

 

In 2019 hebben we een enorme groei gerealiseerd. Natuurlijk was onze branche een opvallend sterkte groeisector in de Nederlandse economie. Vooral binnen de utiliteitsbouw was de groei uitzonderlijk. Door de gevolgen van de stikstofproblematiek valt de groei de komende twee jaar, naar verwachting stil. De verwachting is dat ook de werkgelegenheid iets zal dalen de komende jaren.

Carrière binnen de bouw
Om ervoor te zorgen dat we vanaf 2022 niet tegen dezelfde problematiek aanlopen waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, is het nu zaak om voorbereid te zijn op de toekomst. We weten namelijk nu al dat we straks iedereen weer nodig hebben binnen de sector. Vanaf 2022 zal er weer een mooie groei plaatsvinden binnen de werkgelegenheid. Voor werknemers binnen de bouw biedt dit baanzekerheid, maar ook voor jonge instroom blijft het aantrekkelijk om te kiezen voor een carrière binnen de bouw.

Afgelopen jaren was de vraag naar vakbekwaam personeel explosief toegenomen. Bij Meinselect hebben we dit natuurlijk ook gemerkt. Met name de vraag naar werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, maar ook ander soort professionals is nog nooit zo groot geweest. Organisaties die in de mindere tijd afscheid hebben moeten nemen van kwalitatief goed personeel, staan nu in de rij om hun vacature ingevuld te krijgen.


Wees klaar voor de toekomst

Wees klaar voor de toekomst. Zorg voor stabiliteit. Kijk vooruit. Ondanks het feit dat dat soms heel lastig is, omdat we te maken hebben met projecten die doorschuiven of on-hold gezet worden.
Hoe zorg je ervoor dat je ook dan je mensen aan het werk kan houden? Betrek je medewerkers bij dit soort vraagstukken. Laat ze meedenken over hun toekomst. Wees creatief, investeer nu in je medewerkers voor de toekomst. Straks is het misschien te laat.