Bouwers gaan in 2021 ondanks corona meer betalen aan personeel

header-img

Ondanks de coronacrisis moeten bouwbedrijven in 2021 alsnog rekening houden met een loonkostenstijging. Deze is wél minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit een bouwkostenprognose van Cobouw Bouwkosten.

Het gaat om een stijging van 2,3 procent. Dit cijfer bestaat deels uit hoger wordende cao-lonen en deels uit meer sociale lasten. Vorig jaar was er nog sprake van een loonkostenstijging van 4 à 5 procent.

De loonkostenstijging van 2021 is dus ‘heel schappelijk’, stelt Ton van den Berge, directeur van CBBS Salarisservice, een van de partijen waarvan Cobouw Bouwkosten gegevens aangeleverd krijgt. “Het is geen percentage waar bouwers zenuwachtig van worden.”

Ziektekosten kunnen hoger uitvallen
Toch waarschuwt hij bouwers niet direct een gat in de lucht te springen. De ziektekosten kunnen dit jaar wel eens een stuk hoger uitvallen, vermoedt hij. “Door corona is er sprake van meer ziekteverzuim. Dat betekent dat ziekteverzuimverzekeraars meer moeten uitkeren. Dat is óók een flinke kostenpost voor bedrijven. Dit wordt weliswaar niet direct doorberekend in de loonkosten, maar heeft wél effect op de productiviteit. Met een goed werkend vaccin kan dit in de loop van het jaar worden opgelost.”

Cobouw Bouwkosten
Cobouw Bouwkosten verzamelt en geeft al zestig jaar producten met kostengegevens voor de bouw uit. Elk jaar publiceert het bouwkostenbureau ook een prognose voor het nieuwe jaar, met daarin verwachtingen over loonkosten en ook materiaalkosten.
Meer informatie: www.bouwkosten.nl
Bovendien is de loonkostenstijging niet zo uitzonderlijk laag. Kort na de financiële crisis waren de percentages vele malen minder. Volgend jaar zou de loonkostenstijging misschien nog lager kunnen uitvallen, verwacht Van den Berge.

Wet Arbeidsmarkt in balans
“Als de coronacrisis aanhoudt is die kans zeer reëel. Bij de cao-afspraken in de eerste helft van 2020 zijn de corona-effecten nog nauwelijks meegenomen in de onderhandelingen. Daardoor is er nu nog sprake van redelijk normale verhogingen van de cao’s. Volgend jaar kan dat wel eens anders uitpakken.”

Het grote verschil met de prognose van 2020 heeft niet alleen met corona te maken. Ook werd vorig jaar de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Die zorgde voor een flinke stijging van de ww-premies voor vooral flexibel personeel. Dit had een groot effect op de loonkosten. “Bovendien was er door het forse personeelstekort al jaren sprake van flinke loonsverhogingen en de inflatie was vrij hoog. Nu is die inflatie stukken lager. In 2020 hadden we te maken met een dubbel effect.”

Bron: Cobouw.nl

 
Wat verandert er op HR-gebied nog meer in 2021? Dat lees je hier!

 

Download hier de grote HR-kalender