Controle CAO-naleving in de bouw

header-img

 

FNV wil dat werkgevers in de bouw meer gaan investeren in koopkracht en echte banen. De slogan ‘ Gewoon Goed Werk’ moet dit voornemen kracht bijzettten.

 

In onderstaande video legt arbeidseconoom Ronald Dekker uit waarom echte banen voor werkgever en werknemer meer geld opleveren.

Klik op het filmpje om het te bekijken.

Ronald Dekker

Wat staat er in de nieuwe cao’s?

Cao schilders: externe flex werknemers beperken

Het belang van echte werknemers staat centraal in het nieuwe coa akkoord van schilders. Voor bedrijven die onder de schilders cao vallen, worden eisen gesteld met betrekking tot het inhuren van zzp’ers en uitzendkrachten. Bovendien wordt overlegd met uitzendbureaus die actief zijn in de schilders branche over de toepassing van de cao. Wanneer partijen toekijken op naleving van de cao, krijgen bedrijven die proberen de cao te ontduiken geen kans meer.

Bovendien spreken partijen af dat alleen gewerkt mag worden met uitzend- en detacheringsbureaus die aan de nieuwe coa-eisen voldoen en daar ook voor hebben getekend.

Daarnaast worden eisen gesteld aan de zzp’ers waarmee gewerkt wordt: de zzp’ers dienen verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan de verplichte pensioenopbouw. Er wordt een meldpunt oneerlijke concurrentie ingevoerd en er wordt valse concurrentie tegengegaan door afspraken te maken met overheden en koepelorganisaties.

Cao timmerindustrie

In de nieuwe cao van de timmerindustrie staat ook de naleving van de cao centraal, naast scholing en bevordering van de werkgelegenheid. Er zullen 20 extra arbeidsplaatsen van Wajongeren beschikbaar worden gesteld. Verder wordt de doorbetaling van onderwijsuren tijdens een beroepspraktijkvormingsovereenkomst aangepast. Hierdoor hebben BBL leerlingen die voor 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, de eerstvolgende verjaardag recht op 50% doorbetaling van de onderwijsuren als deze onder de normale arbeidstijd moet worden gevolgd. Werkgevers en bonden gaan extra letten op de naleving van de cao-naleving.

Cao houtverwerkende industrie

Het principe akkoord voor de cao houtverwerkende industrie wordt omgezet in cao-teksten. De leden en sectorraad Meubel en Hout van FNV Bouw, CNV Vakmensen en de werkgevers in de houtverwerkende industrie hebben allen ingestemd met het principe akkoord. Cao parketvloerondernemingen De onderhandelingen lagen al vanaf 2012 stil maar nu is er dan toch een akkoord coa Parketvloerondernemingen. De cao zal met terugwerkende kracht ongewijzigd worden verlengd tussen 2012 en 2013.

Natuurlijk werkt Meinselect uitsluitend met bedrijven die óók de cao naleven.