De 100 meest gestelde vragen bij een sollicitatiegesprek

header-img

 

Beantwoord je lastige sollicitatievragen in een handomdraai. We zetten 100 vragen op een rij en voorzien je van tips.

 

Interviewvragen beantwoorden lijkt misschien lastig, maar een goede voorbereiding loont en oefening baart kunst. Je hoeft je antwoorden niet van buiten te leren, wel moet je min of meer weten wat je gaat zeggen. Je wilt toch geen flater slaan? Deze vragen worden het meest gesteld tijdens een sollicitatie interview.

 

Standaard sollicitatievragen (en antwoorden)

Een sollicitatiebrief en cv geven een indruk van een kandidaat. Personeelsmanagers hebben uiteraard meer informatie nodig om te bepalen of iemand (jij) daadwerkelijk geschikt is. Wat zijn meest voorkomende vragen tijdens een job interview?

 

1. Vertel eens iets over jezelf (Of: Wat voor soort persoon ben je?)

 

Een krachtige zelfpresentatie is essentieel voor iedere werkzoekende. De klassieke vraag: ‘Kun je eens iets over jezelf vertellen?’ haakt erop in; het is de opmaat voor de meeste sollicitatiegesprekken. Beschrijf jezelf, je carrière, je behaalde successen en manier van werken. Houd een vlammend betoog van een paar minuten, zo ontspannen en vloeiend mogelijk.

 

2. Wat zijn je sterke en zwakke punten?

 

Waarin blink je uit? Ben je stressbestendig? Kun je goed omgaan met kritiek? Vind je het leuk om nieuw verworven kennis in de praktijk te brengen? Noem je sterke punten, overdrijf niet. Laat zien dat je de vacature hebt bestudeerd. Noem ervaringen uit je studie of een van je hobby’s die aansluiten bij de functie-eisen. ‘Zwakkere’ eigenschappen heb je uiteraard ook, maar zet deze niet te zwaar aan. Spreek van ‘ontwikkelpunten’ en vaardigheden die je wilt verbeteren.

 

3. Waarom wil je deze baan?

 

Waarom heb je op de vacature gereageerd? Ga je van baan veranderen? Wat betekent deze nieuwe rol voor jou? Zeg eerlijk wat de nieuwe stap in carrière voor je betekent. Wat drijft jou als professional?

 

4. Waarom wil je voor ons bedrijf werken?

 

Je slaat een modderfiguur als je deze vraag niet goed kunt beantwoorden. De HR-manager mag verwachten dat jij je in je potentiële werkgever hebt verdiept. Bezoek de bedrijfswebsite. Hoeveel werknemers heeft deze organisatie? Wat maakt dit bedrijf zo aantrekkelijk?

 

5. Waarom ben jij de beste kandidaat?

 

Deze vraag kan een zekere druk met zich meebrengen, maar met een goede voorbereiding hoef je je geen zorgen te maken. Blijf rustig en licht je motivatie, prestatiedrang en wens toe om voor dit specifieke bedrijf te werken.

 

6. Waarom heb je een gat in je cv?

 

Niemand verwacht dat je zonder vertraging van opleiding naar opleiding of van baan naar baan fietst. Zelfs een wereldreis of de zorg voor een ziek familielid kan een legitieme reden zijn om een tijdje niet te werken of studeren. Dat ‘gat’ in je cv is waarschijnlijk goed te verklaren. Als je de reden ervan goed weet te verwoorden, kom je geloofwaardig over en heb je niets te vrezen.

 

Aanvullende standaardvragen voor sollicitaties:

 

7. Waar zie je jezelf over vijf jaar

8. Wat is je grootste prestatie?

9. Ben je een goede teamspeler?

10. Wat wil je verdienen?

11. Heb je zelf nog vragen?

 

Sollicitatievragen over persoonlijke kwaliteiten

Wie ben je en over welke persoonlijke vaardigheden beschik je? Talrijke vragen tijdens een interview zijn gericht op het leren kennen van jou als persoon. Wat maakt jou de meest geschikte kandidaat? Een werkgever wil weten of jouw profiel voldoet aan de functievereisten. Naast de kwestie over je sterktes en zwaktes zijn veel gestelde vragen op dit gebied onder andere:

 

12. Welke verantwoordelijkheden had je in je vorige functie?

13. Hoe organiseer je je werk?

14. Hoe zouden je vrienden je omschrijven?

15. Wat was je grootste fout? Wat heb je ervan geleerd?

16. Met welk dier zou je jezelf vergelijken? (Ja echt!)

 

Interviewvragen over de vacature

De volgende vragen dienen allemaal eenzelfde doel: informatie vergaren over jouw sterke kwaliteiten en vaardigheden in relatie tot de nieuwe baan.

 

17. Welke kwaliteiten zijn volgens jou onmisbaar voor deze functie?

18. Welke kwalificaties heb je voor deze baan?

19. Hoe zouden de eerste maanden eruit zien in deze rol?

20. Wat zijn je salarisvereisten?

21. Wat denk je dat we beter of anders kunnen doen?

22. Wanneer kun je beginnen?

23. Ben je bereid te verhuizen?

24. Hoe heb je je carrière tot nu toe vormgegeven?

25. Zit er een rode draad in je cv?

 

Sollicitatievragen over kwalificaties                                    

Interessant voor je toekomstige werkgever is ook welke meerwaarde je voor het bedrijf zult hebben.

 

26. Welke buitengewone prestaties heb je geleverd?

27. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

28. Waar ligt de focus van je huidige werkzaamheden en activiteiten?

29. Wat onderscheidt jou van andere kandidaten?

30. Welk element van de nieuwe baan heeft jouw speciale aandacht?

31. Hoe ga je bijdragen aan het bedrijfssucces?

32. Welke specialistische vaardigheden ga je inzetten?

 

Vragen over de werkgever

Hoe meer je weet van je toekomstige werkgever, hoe beter. Vragen over een bedrijf kunnen uiteenlopen:

 

33. Wat is je eerste indruk van ons bedrijf?

34. Wat weet je al over onze organisatie?

35. Ken je onze producten?

36. Wat is ons meest succesvolle product?

37. Hoeveel werknemers hebben we?

38. Ken je onze bedrijfslocaties?

39. Wie zijn onze belangrijkste concurrenten?

40. In welke richting zal onze sector zich volgens jou ontwikkelen?

 

Vragen over je motivatie

Ook je eigen motivatie is een belangrijk aspect voor je toekomstige werkgever. Bedenk overtuigende antwoorden op de volgende vragen:

 

41. Wat vind je het leukste aan je werk?

42. Wat zijn je grootste drijfveren?

43. Hoe motiveer je jezelf voor dagelijkse werkzaamheden?

44. Op welk deel van je werk ben je het meest trots?

45. Welk gedeelte vind je tot nu toe minder leuk?

46. Op welke gebieden wil je je vaardigheden verbeteren?

47. Hoe ga je om met professionele tegenslagen?

48. Hoe ziet jouw ideale baan eruit?

49. Hoe ziet jouw ideale werkgever eruit?

50. Welke doelen stel je voor jezelf in deze nieuwe rol?

51. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

52. Welke uitdagingen verwacht je?

 

Vragen tijdens het sollicitatiegesprek over soft skills

Het vermogen om in een team te werken is eigenlijk voor elke functie belangrijk. Je nieuwe werkgever verwacht dat je hierover goed over hebt nagedacht.

 

53. Hoe benader je nieuwe collega’s?

54. Wat vind je belangrijker: goede resultaten of een goede werksfeer?

55. Met wie werk je graag samen?

56. Vind je het leuk om in een team te werken?

57. Heb je met andere afdelingen samengewerkt?

58. Heb je met andere bedrijven samengewerkt namens een werkgever?

59. Heb je al in internationale teams gewerkt?

60. Wat heb je tot nu toe geleerd van werken in teamverband?

61. Heb je empathie?

62. Hoe overtuig je collega’s van je ideeën?

63. Hoe reageer je op afwijkende meningen?

64. Heb je weleens lastige collega’s gehad?

65. Welk gedrag van collega’s vind je bijzonder vervelend?

66. Hoe los je conflicten op het werk op?

67. Hoe zou je de communicatie op jouw afdeling verbeteren?

 

Vragen over het omgaan met veranderingen in het werk

Banen en hele industrieën veranderen. Je kunt vragen verwachten over hoe je met zulke ontwikkelingen omgaat.

 

68. Hebben er drastische veranderingen plaatsgevonden in je vorige professie?

69. Hoe ga je om met plotselinge veranderingen?

70. Is je werk vandaag de dag nog hetzelfde als een paar jaar geleden?

71. Wat verandert er de komende jaren in jouw werkveld?

72. Welke ontwikkelingen in je werk bevallen je?

73. Welke verschuivingen vind je minder prettig?

74. Heb je zelf ooit fundamentele veranderingen in je werkveld doorgevoerd?

75. Was er enige weerstand?

76. Hoe ben je met deze bezwaren omgegaan?

77. Hoe motiveer je je collega’s om innovatie te ondersteunen?

 

Vragen over ondernemerschap en bedrijfsmatig denken

Voor een bedrijf is het belangrijk dat je meedenkt. Je kunt dus vragen verwachten die hierop gericht zijn.

 

78. Heb je ooit beslissingen moeten nemen voor een bedrijf?

79. Ben je verantwoordelijk geweest voor het management?

80. Hoe goed ben je in projectplanning?

81. Werk je graag zelfstandig?

82. Houd je de kosten van je werk in de gaten?

83. Hoe krijg je je collega’s zover dat ze de kosten in de gaten houden?

84. Hoe leg je aan een klant uit dat kortingen niet mogelijk zijn?

85. Hoe belangrijk is klanttevredenheid voor jou?

86. Wat zijn de belangrijkste aspecten voor klantbehoud?

87. Wat kunnen klanten minder leuk vinden aan onze producten?

88. Hoe zou je onze dienstverlening verbeteren?

89. Hoe win je verloren klanten terug?

 

Vragen over omgaan met kritiek

Helemaal aan het einde van een assessment worden vaak vragen gesteld die verband houden met jouw vermogen tot zelfevaluatie. Meer over dit onderwerp vind je in ons blog over de zogenoemde STARR reflectie.

 

90. Wat vinden je collega’s van jou?

91. Welke verwachtingen heb je van je nieuwe manager?

92. Wat waarderen collega’s in jou?

93. Zie je jezelf in een leidinggevende functie?

94. Ambieer je een baan met grote verantwoordelijkheden?

95. Wat vind je het leukst aan je huidige functie?

96. Wat voor werk wil je nooit meer doen?

97. Welke kwaliteiten waardeer je het meest in collega’s?

98. Ben je ooit bekritiseerd?

99. Heb je ooit tegenslagen gehad?

100. Geloof je dat je de nieuwe baan aankan?

 

Bonus: ‘verboden’ sollicitatievragen

Op ‘verboden’ vragen hoef je geen antwoord te geven. Een werkgever mag tijdens de sollicitatieprocedure alleen vragen stellen die relevant zijn voor de baan waarop je solliciteert.

 

Ben je van plan om in de nabije toekomst een gezin te stichten?

Hoe is het met je gezondheid gesteld?

Welke religieuze opvattingen heb je?

Heb je schulden?

Ben je lid van een vakbond?

 

Alle vragen over je privéleven en gezondheid zijn in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en in principe ontoelaatbaar, maar er zijn uitzonderingen. Bepaalde werkomstandigheden rechtvaardigen bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen slechts in beperkte mate, of helemaal niet in een beroep mogen werken om het welzijn van het kind en de moeder niet in gevaar te brengen. Gerelateerde vragen zijn in dergelijke gevallen toegestaan en moeten naar waarheid worden beantwoord.

 

Bron: werkzoeken.nl