De bouw is the place to be!

header-img
 
Het EIB-rapport is een duidelijke waarschuwing dat er heftige tijden aankomen voor de bouwsector. Alleen de prognose van het hoge aantal ontslagen geheel onterecht de indruk dat er geen nieuwe mensen in de bouw nodig moeten zijn. Het tegenovergestelde is waar: alle jongens en meiden zijn nu hard nodig om de bouwvakkers van de toekomst te worden. De opdracht voor de bouw is onverminderd groot, er komt een grote natuurlijke uitstroom van babyboomers en binnen twee jaar trekt de bouw naar verwachting weer sterk aan.

 

Het was een mooi staaltje lobbywerk van Bouwend Nederland dat premier Rutte in zijn persconferentie meldde dat er op de bouwplaats gewoon kan worden doorgewerkt – uiteraard met gemaakte van de RIVM richtlijnen. Samen blijven bouwen aan Nederland was zijn boodschap .

 

De boodschap uit de laatste EIB rapport is daarom gelukkig gekozen en valt voor ons niet in de categorie samen de schouders eronder. In deze tijden mag het halen van publiciteit geen doel op zich zijn en hebben we allemaal een verantwoordelijkheid die verder reikt dan het runnen van de eigen toko. Zelfs nu de horeca 100% nog steeds te vallen heeft er in the media nog niets gestaan ​​over ontslagen. De houding daar is: als straks alles weer open is gaan we weer buffelen en de gasten een leuke tijd bezorgen.

 

De opgave voor de bouw is en blijft het komende decennium ontzettend groot. Er moeten jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd, het corporatiewerk wordt volop opgepakt zodra vakmensen weer bij particulieren over de vloer kunnen komen en de enorme energietransitie en verduurzamingsoperatie zijn zeer grote en uitdagende projecten voor de bouw. De infrasector kent een vergelijkbare opgave voor mobiliteit en vervanging en onderhoud van duizenden kunstwerken. Voor al deze opgaven zijn eenvoudigweg heel veel vakmensen nodig. Nu en in de toekomst.

 

Voor opleidingsbedrijven is dit kwartaal heel belangrijk voor de instroom van leerlingen voor volgend schooljaar. De meer dan 40 vestigingen in het land voeren we het hele jaar door promotie om te laten zien hoe gaaf en boeiend het is om te werken in de bouw. Imago van de branche is daarbij ontzettend belangrijk. Werkzekerheid is voor leerlingen en hun ouders een belangrijke reden voor een opleiding in de bouw te kiezen. Ongenuanceerde berichten over ontslagen in de bouw zijn het leukst voor gezonde instroom bij de opleidingsbedrijven.

 

In de dagelijkse contacten met tientallen erkende leerbedrijven wordt duidelijk dat de financiële crisis van dit decennium nog niet niet is vergeten. Ook het tekort aan vakmensen dat ontstond toen de conjunctuur omsloeg heeft niet niet op het netvlies. Daarmee realiseren bedrijven zich dat het van belang is die enthousiaste jongens en meiden die aan Nederland willen bouwen op bouwplaatsen en kantoor een plek blijven bieden. Dit om te voorkomen dat de huidige generaties voor andere branches kiest.

 

De bouw en infra heeft een geweldige opleidingsinfrastructuur. Leerlingen zijn geen flexibele schil, maar de vakmensen van de toekomst. Gooi de hekken niet dicht, maar blijf leerlingen opleiden en behoud ze voor jouw bedrijf en de branche: laten we deze boodschap vooral uitdragen. Samen moet ons dat lukken -wij doen graag mee!

 

Namens de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland,
Suzanne den Dulk, voorzitter

 

Bron: bouwendnederland.nl