De bouwproductie moet omhoog!

header-img

 

Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat er 95.000 tot 115.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden om het woningtekort terug te dringen. 

 

Door de groei van de bevolking en het aantal huishoudens in combinatie met de problemen in de bouwsector zijn de woningtekorten niet afgenomen maar juist verder toegenomen. 

Huizen aanbouw

 

Om dit tekort terug te dringen zouden er de komende jaren 100.000 tot 200.000 woningen meer bijgebouwd moeten gaan worden dan nu voorzien. Per jaar betekent dit zo’n 20.000 tot 40.000 woningen, het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog.

Op basis van de huidige prognoses moet tot 2030 rekening gehouden worden met een hoog woningtekort.

 

De druk op de woningmarkt is het meest zichtbaar in de grootstedelijke gemeenten. De komende 5 jaar zal de vraag aanzienlijk groter zijn dan het aanbod, met name in het middel dure en sociale segment. Vooral ouderen en starters worden geraakt door deze tekorten. Corporaties spelen een zeer belangrijke rol bij het realiseren van meer huurwoningen. Doordat zij nu een grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen komen zij in een split. Zij zullen keuzes moeten maken hoe ze de 3,3 miljard euro, die zij jaarlijks overhouden aan de verhuur van hun bezit, verdelen over de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw. Ruim 50% van de ondervraagde corporaties geeft aan niet over voldoende middelen te beschikken om de verduurzaming te bekostigen. 

 

Bron: Cobouw