De sterke factoren van de bouw in 2016

header-img

De utiliteitsbouw zal nog even van het economisch herstel profiteren maar zal in 2016 vertragen, vooral doordat de orders voor winkels, schuren, stallen en kantoren in een dip zitten.

De overheidsinvesteringen in infrastructuur zal naar verwachting blijven groeien maar minder hard dan in 2015. De groei zal vooral zitten in het bouw- en woningrijp maken van gronden voor woningbouw. In de grond-, water- en wegenbouw zit de groei vooral in de waterbouw.

 

De totale werkgelegenheid in de bouw –werknemers, zelfstandigen en overige flexibele krachten -neemt de komende zes jaar naar verwachting met bijna 60.000 banen toe, nadat in de crisis  85.000 voltijdse banen zijn verdwenen.