De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht.

header-img
  
Aan een lange periode van onduidelijkheid is een eind gekomen. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer.

Wat gaat er nu gebeuren, en wat wordt er verwacht van de deelnemers aan het bouwproces, en wanneer? Dit kwam aan de orde tijdens onze informatiesessies in juni jl. in Gemert, ’t Harde en Zoetermeer. 

 
Wat gaat er veranderen? 
Op basis van het bestuursakkoord dat het ministerie heeft gesloten met de VNG worden in elke gemeente de komende maanden projecten uitgevoerd en gemonitord. Er wordt een Toelatingsorganisatie opgericht, er worden kwaliteitsborgers opgeleid en er worden instrumenten voor kwaliteitsborging vastgesteld. Dit alles met het oog op een invoering van de wet per 1 januari 2021. 
 
Voor wie? 
Voor opdrachtgevers, aannemers, architecten, adviseurs en gemeenten die willen weten wat het voor de komende projecten betekent die op de planning staan. Maar ook bouwbegeleiders die hier een actieve rol in willen betekenen en zich willen kwalificeren als kwaliteitsborger. 
 
Aanmelden 
Voor uw aanmelding voor de komende themasessies kunt u contact opnemen met Bouwkwaliteitplus via [email protected], of op 0492 820 999 / 06 1400 4458.

Voor meer informatie over de locaties, datums en thema’s klik hier.