Detacheren met SNA-keurmerk

header-img

 

SNA-keurmerk

De norm voor betrouwbaarheid

 

Al 10 jaar

Wanneer er op korte termijn iemand in dienst komt, bijvoorbeeld tijdelijk voor een specifiek project, is detachering een goede uitkomst. Je mag er vanuit gaan dat de detacheringsovereenkomst voldoet aan alle wet- en regelgevingen. Wij bewijzen dat met ons SNA-keurmerk al vanaf 2012. Bovendien dragen wij als lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) een van onze kernwaarden ‘Integriteit’ zo goed uit.

 

SNA – keurmerk

Meinselect heeft ook dit jaar de inspectie van het A-keurmerk volstaan. Dit keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is een transparante norm voor de uitzendbranche en (onder)aannemers van werk, ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Het SNA-keurmerk is gebaseerd op de nationale norm, NEN 4400. Het beperkt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk.

 

Het keurmerk stimuleert verder de naleving van wet- en regelgeving en zorgt voor verbetering van de kwaliteit van de administratie. Door uitsluitend te werken met ondernemingen die beschikken over het SNA-keurmerk, beperkt u uw risico’s. Natuurlijk dient er nog wel en eigen verantwoordelijkheid genomen te worden. Meer uitleg daarover vind je hier.

 

Detacheren via Meinselect 

Heeft u op korte termijn iemand nodig of zoekt u tijdelijke ondersteuning op een specifiek project? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om iemand via Meinselect te detacheren binnen uw organisatie.