Detacheren via Meinselect zonder risico

header-img
 

Meinselect wordt elk jaar geïnspecteerd door de SNA (Stichting Normering Arbeid) om te voldoen aan het SNA-keurmerk. Het doel van het keurmerk is het kaf van het koren te scheiden en de risico’s van opdrachtgevers en inleners op verhaal en boetes door o.a. de Belastingdienst en Inspectie SZW te beperken, de zo genoemde inleners- en ketenaansprakelijkheid. 

 
Hoe zit dat bij u? 
Wie regelmatig arbeid inleent of werk uitbesteedt kan profiteren van de bescherming die het SNA-keurmerk biedt. U bent namelijk altijd zelf eindverantwoordelijk voor het afdragen van omzetbelasting en loonheffingen. Dit is vastgelegd op basis van Keten- en Inlenersaansprakelijkheid. U kunt flinke boetes oplopen voor het werken met mensen die niet in Nederland mogen werken of van wie de identiteit niet is gecontroleerd en vastgesteld. Dankzij het SNA-keurmerk hoeft het u en uw collega’s niet meer te overkomen.
 
Waar staat het keurmerk voor?
Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn gekeurd op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 

• De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht);
• De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
 
Meinselect is al jaren gecertificeerd conform het SNA-keurmerk
Wist u al dat Meinselect in 2012 is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en aangesloten is bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen)? Bekijk hier ons certificaat!

 

Als u werkt met ondernemingen die het SNA-keurmerk hebben, bent u beschermt tegen claims. U kunt sinds 1 juli 2013 zelfs in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u werkt met uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk. Door met hen samen te werken laat u tevens uw eigen betrouwbaarheid zien.
 
Wat kunt u zelf doen
Het SNA-keurmerk biedt garantie voor een aantal zaken. Er blijft echter genoeg over waar u zelf op kunt letten als u gebruik wilt maken van een gecertificeerde onderneming:

 

• Controleer of de onderneming daadwerkelijk in het register is opgenomen; 
• SNA laat 2 keer per jaar een controle uitvoeren. Controleert u zelf ook met regelmaat of de onderneming waarmee u samenwerkt nog steeds gecertificeerd is;
• Het is verstandig om zelf ook regelmatig de identiteit van alle werknemers te controleren;
• Leg zakelijke afspraken altijd schriftelijk vast;
• Alleen facturen accepteren die aan de gemaakte afspraken en wettelijke eisen voldoen.
 
Voordeel voor u als opdrachtgever
Het voordeel van deze regelmatige controles is dat opdrachtgevers bonafide ondernemingen kunnen herkennen. Op deze manier lopen opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Dat moet wel geruststellend zijn voor opdrachtgevers! 
 
Detacheren via Meinselect zonder risico 
Bij detachering heeft Meinselect voor u een geschikte kandidaat gevonden. Deze kandidaat bieden wij een tijdelijk dienstverband. Meinselect hanteert een all-in uurtarief. Alle werkgeverslasten, doorbetaling bij vakantie, feestdagen, bijzonder verlof en ziekte zijn voor onze rekening. U ontvangt een factuur met daarop alleen de gewerkte uren. 
 
Heeft u op korte termijn iemand nodig of zoekt u tijdelijke ondersteuning op een specifiek project? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om iemand via Meinselect te detacheren.