Disclaimer

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u dan de afzender op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Meinselect BV is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste en/of onvolledige verzending en/of ontvangst van deze e-mail.

Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Meinselect BV zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking bevatten, worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt, zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 56233647, zijn hier te raadplegen, zijn verkrijgbaar bij onze vestiging en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever van Meinselect BV wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Klik hier voor ons Privacy Statement