#Doeslief in de bouw

header-img
Doeslief
Indien een opdrachtgever een luisterend oor biedt en met bouwers mee zou denken, zouden bouwprojecten een stuk soepeler verlopen. #Doeslief zou in de bouw een doorbraak kunnen betekenen als partijen elkaar helpen en naar elkaar zouden luisteren in plaats van elkaar het leven zuur te maken. De ander iets gunnen, voorspelbaar zijn en op tijd knopen doorhakken, horen bij de kernwaarden van ‘dienend opdrachtgeverschap’. Waar gaat het vooral mis? Indien partijen teveel en te lang vasthouden aan een bouwcontract. Dienend is niet onderdanig, maar wel meevoelend, luisterend en helpend. Dat zou de bouw met sprongen vooruit kunnen helpen. #Doeslief dus. 
 
Bron: Cobouw