Duaal bouwonderwijs dringend toe aan verandering.

header-img

Opleidingsbedrijven halen hun inkomsten uit het detacheren van leerlingen bij bouwprojecten en ze zitten daarbij vast aan een minimumtarief van 180 % van het minimumloon. Dat is zo hoog dat hun (minder productieve) leerlingen niet meer kunnen concurreren met de ervaren zzp’ers. Tevens vallen leerlingen na hun studie enorm terug in verdiensten, aldus Marcel van Lieshout, secretaris van de Bouwend Nederlands vakgroep Opleidingsbedrijven.

Sinds 2009 is het aantal werknemers dat onder de bouw-cao valt teruggelopen van 170.000 naar ongeveer 100.000 in 2014. Werkgevers wijten dit aan het feit dat de cao door de crisis veel te duur is geworden. Hierdoor worden allerlei collectief gefinancierde regelingen onbetaalbaar en dat raakt de beroepsopleidingen. Het O&O opleidingsfonds heeft te maken met een halvering van de inkomstenstroom.

Jeanette Noordijk, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College in Den Bosch: “Opleidingsbedrijven moeten zich herbezinnen op hun rol en op zoek gaan naar een nieuw verdienmodel dat perspectief voor leerlingen stimuleert.” Werkgevers en bonden hebben hierbij de sleutel in handen. Er moeten landelijk modernere collectieve afspraken komen over opleidingen en leerlinglonen.


Een samenwerking met Meinselect waarbij kwaliteit en zekerheid is gegarandeerd. Dit is zowel voor u als opdrachtgever
 als kandidaat interessant!  Meer weten, bel of mail ons gerust voor meer informatie: 076- 5143600 of [email protected].