Flexwerken

header-img

Zowel werkgevers als werknemers zijn gaan werken vanuit een ander, vernieuwd uitgangspunt.
Werkgevers hebben door de snelle  technologische veranderingen behoefte aan specifiek personeel en vragen een flexibele instelling van hun personeel. Personeel zal alerter moeten zijn om de ontwikkelingen te volgen en daarnaar te handelen. Organisaties zijn opener en wendbaarder geworden. Buiten het vaste personeel zullen zij gespecialiseerd personeel inhuren. Ze werken projectmatiger. Dat komt de kwaliteit en financiële situatie ten goede. Bedrijven vragen hun personeel zelfstandiger te werken en als zelfsturende teams inzetbaar te zijn. Een team moet bestaan uit mensen die alle competenties in huis hebben en zo toegevoegde waarde kunnen bieden.

Werknemers  willen meer vrijheid en zelfstandigheid, vooral de hoger opgeleiden. Zij zijn professionals die inspelen op het feit dat werkgevers het aantal fte’s in vaste dienst willen verkleinen. Sommige zzp’ers hebben een vaste baan en daarnaast zzp werkzaamheden. Sommigen starten noodgedwongen als zzp’ers om inkomen te genereren. Zzp’ers mogen van de wet niet in een hiërarchische relatie werken met een detacheringsbureau. Toch gebeurt het al dat topzzp’ers hun krachten (netwerk)  bundelen met detacheerders. Voor detacheerders kunnen ze met dit personeel een hoge kwaliteit waarborgen. De huidige wet- en regelgeving is nog niet bedacht op de toename van zzp’ers die samen met en voor detacheerders werken. Dit is nu nog onhandig en contraproductief en de markt vraagt om verandering.

Samengevat vraagt de markt om kwalitatief tijdelijk inzetbaar personeel. Detacheringsbureaus zullen meer samenwerkingsverbanden aangaan met elkaar en met zzp’ers om op deze vraag een adequaat antwoord te hebben.
(Bron: Rabobank en Nyenrode)