Geen nieuwe bouw-cao

header-img

 

Video-bouw-cao

Op deze website is alle informatie te vinden omtrent de cao en de onderhandelingen. De website vormt tevens een platform voor een ieder die zijn zegje wil doen. Op de homepage staat waar de werkgeversorganisaties voor pleiten:

 

• Een eenvoudig en eenduidig leesbaar cao-boekje

• Moderne arbeidsvoorwaarden die vooral werken belonen

• Op bedrijfsniveau af te spreken arbeidstijden die aansluiten bij werkaanbod en privéomstandigheden

• Ontplooiingsmogelijkheden voor ieder individu

Op de website is informatie te vinden en geïnteresseerden kunnen een folder downloaden waarin bovenstaande punten uitvoerig worden uitgelegd.

 

Naar verwachting niet snel hervatting cao-overleg

 

Helaas is de kans klein dat een cao-overleg snel wordt hervat. De vakbonden houden vast aan een kostenverhogende tussen-cao. Ze willen niet praten over het nieuwbouwtraject. Werkgevers houden vast dat een tussen-cao niet onbespreekbaar is. Voorwaarden zijn kostenneutraliteit en dat daarin de nieuwe wereld zichtbaar wordt.

 

Voorzitter van de werkgeversdelegatie George Raessens: ‘Wij willen een cao die werken beloont. Geen cao die vooral niet-werken beloont. Belonen van niet-werken leidt tot meer werkloosheid.’ Wilt u mee doen aan de discussie rond de bouwcao of heeft u vragen? Dan kunt u uw mening kwijt op de website.

 

Button ik zoek bouwpersoneel