Herstel bouwsector verwacht vanaf 2015

header-img

 

Minder fulltime banen in de bouw

 

Helaas daalt de werkgelegenheid wel. Het aantal fulltime banen is sinds het uitbreken van de crisis al met 70.000 gedaald en ook dit jaar zal dit aantal verder dalen met zo’n 10.000 banen. Er zullen dan minder dan 300.000 mensen fulltime in de bouw werken. Toch is het beeld van de bouw op middellange termijn gunstig te noemen. Er worden dubbele groeicijfers voorspelt bij de nieuwbouwproductie van woningen. Bij de overige onderdelen van de bouwproductie wordt gematigde maar solide groei verwacht. Men gaat ervan uit dat nieuwe ongunstige maatregelen van de overheid uitblijven.

 

Nederland scoort slechter dan omringende landen

 

Het is opvallend dat de woningbouwontwikkeling erg ongunstig is in Nederland vergeleken met omringende landen. De woningbouwproductie en de woningprijzen zijn in Nederland veel sterker teruggevallen dan in België, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd KoninkrijkBouwmateriaal-meinselect

 

Terwijl elders het beleid gericht was op het verruimen van de condities op de woningmarkt voor consumenten en investeerders, is in Nederland een beleid gevoerd van kredietbeperking en specifiek op de woningmarkt gerichte lastenverzwaring.

 

De hypotheekrente in Nederland ontwikkelde zich ook ongunstiger dan in de andere landen. Op dit moment is de hypotheekrente in Nederland aan het dalen, maar door de nieuwe aanscherpingen rond de kredietverlening worden de gunstige effecten hiervan op de woningvraag vrijwel teniet gedaan. Helaas zijn de stimulerende maatregelen, bijvoorbeeld rond de btw, de overdrachtsbelasting en op het terrein van duurzaamheid, niet voldoende stimulans.

 

Groei in de bouw tussen 2014 en 2019

 

Ondanks deze sombere geluiden verwacht het EIB een gemiddelde groei in de bouw van 4% tot 2019. Die groei wordt vooral gedragen door de groei van bouw van nieuwsbouwwoningen met 10%.

 

Ook het EIB legt er de nadruk op dat de bouwwereld zich zal moeten richten op het opleiden en aantrekken van voldoende gekwalificeerd bouwpersoneel.

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel