Het aantal banen in de bouw is het laatste jaar met 26.000 gegroeid

header-img
 
Vooral het aantal zelfstandigen steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De sector telde in het tweede kwartaal 548.000 banen, 5 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
 
Het aantal zelfstandigen groeide met 15.000 (+7 %) naar 220.000. Het aantal werknemers breidde met 13.000 (+4 %) uit naar 329.000.
 
Kwart hoofdaannemers hebben personeelstekort
Het lijkt erop dat de banengroei voorlopig zal aanhouden. Bijna een op de vijf bouwbedrijven verwacht meer personeel aan te nemen in de komende drie maanden, blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Een kwart van de hoofdaannemers heeft nog steeds met een personeelstekort te maken. Woningbouwers (33 %) en wegenbouwers (33 %) overigens vaker dan utiliteitsbouwers (11 %).
 
Hoe kan het personeelstekort in de bouw worden opgelost? De belangrijkste oplossingen op een rij:

 

1) Meer vrouwen aannemen

“Door nieuwe technologische ontwikkelingen is de bouw minder afhankelijk van spierkracht. Technisch design wordt belangrijker”, aldus Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Door het tekort aan geschoold technisch personeel zal de vraag naar vrouwelijk talent toenemen. Hoopgevend is dat iets meer meisjes op de havo, vwo en mbo kiezen voor een technische richting.
 

2) Een beroep doen op buitenlands personeel

“Het aantal buitenlandse arbeidskrachten in de bouw ligt volgens nieuwe officiële statistieken rond de 25.000, maar het werkelijk aantal ligt hier door statistische onderschatting waarschijnlijk meer dan 5.000 boven. Vooral de MOE-landen vormen een belangrijk potentieel voor extra aanbod van flexibel personeel. Betere inkomensperspectieven bij werken in Nederland vormen een belangrijke drijfveer voor tijdelijk werk in de bouw. Na Polen vormen nu Bulgarije en Roemenië een belangrijke vijver voor extra aanbod, wat 3.000 extra arbeidskrachten kan opleveren. Met de Brexit komen de vele Polen, die anders in het Verenigd Koninkrijk zouden werken, nu ook voor de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar. Dit kan in de komende jaren 1.400 buitenlandse arbeidskrachten per jaar aan extra aanbod opleveren”, schrijft het EIB.
Onderzoek van Cobouw leverde op dat de bouw nu al behoorlijk leunt op buitenlandse zzp’ers. Begin 2018 had 18 % van alle bouwondernemingen een eigenaar die niet in Nederland is geboren. In 2013 was dat aandeel nog 14 %. Het aantal Polen met een bouwonderneming (meestal zzp’er) groeide tussen 2013 en 2018 met maar liefst 64 % naar 8.400. Volgens de Kamer van Koophandel was in 2018 23 % van startende ondernemers in de bouw buiten Nederland geboren. Daarbij spannen Polen de kroon, gevolgd door Turken en Surinamers.
 

3) Werklozen aan werk helpen

In juli 2019 hadden volgens het EIB nog 3.167 mensen uit de bouw een WW-uitkering, waarvan 61 % ouder was dan 55 jaar. Er komen steeds meer initiatieven om voormalige belastingadviseurs, bejaardenverzorgers en verzekeringsmedewerkers te helpen aan een baan in de bouw.
 

4) Arbeidskrachten uit andere sectoren aantrekken

Door betere arbeidsvoorwaarden en een beter HRM-beleid van bouwondernemingen kan de bouw meer mensen aan zich binden. Het imago van de branche speelt daarbij een belangrijke rol.

Hulp nodig bij het invullen van uw vacature? Neem dan contact op!

Bron: Cobouw