Het aantal bouwmedewerkers in de WW is gedaald:

header-img
 
Deze dalende lijn werd in 2016 ingezet en zet zich nog steeds door. Uit cijfers van het UWV is het aantal met maar liefst tweederde gedaald. In februari 2016 werden er nog 39.678 WW-uitkeringen verstrekt tegen 12.989 in februari 2019. Een flinke daling van 67%, de sterkste daling was binnen de leeftijdsgroep van 45-55 jaar. Maar ook bij het aantal ouderen boven de 55 jaar zijn flink minder uitkeringen verstrekt, ten opzichte van 2016 een daling van 62%. De hoogste piek was in 2014 met maar liefst 45.000 werkloosheidsuitkeringen. Bouwvakkers kwamen afgelopen 2 jaar weer relatief snel aan een baan. Bij de uitvoerders vond circa 57% binnen een half jaar weer een baan.  Deze percentages liggen ruim boven het gemiddelde van de werkhervattingen van alle beroepen tezamen (46%). Helaas wil dat echter niet zeggen dat alle werknemers die uit de WW zijn gekomen, ook direct een baan hebben gevonden. Het kan ook zijn dat ze na een paar jaar WW nu in de bijstand zitten. 

 

Daling ww

 
Bron: Cobouw