Het kan vriezen, het kan dooien: regeling vorst-WW 2014 in de bouw

header-img

 

Eigen risico van 15 dagen

Voor 2014 zijn het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 vastgesteld op 15 dagen. Deze vaststelling is gedaan door cao-partijen in de bouw: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen.

 

Het winterseizoen start in 2013 op maandag 4 november en eindigt op 28 maart 2014. Het eigen risico betekent voor de werkgever in de bouw dat de eerste 15 dagen geheel voor eigen rekening komen en het loon voor 100% doorbetaalt moet worden.

 

Langer dan 15 dagen vorst in de bouw

Zodra de vorst langer dan 15 dagen aanhoudt en er op deze dagen niet gewerkt kan worden, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een ww-uitkering aanvragen. De ww-uitkering moet door de werkgever aangevuld worden tot 100% van het loon. Afdracht voor premie en fondsen moeten op de gebruikelijke manier worden voldaan.

 

Hoogte ww-uitkering bij vorst in bouwsector

De WW-uitkering bij onwerkbaar weer is 75% van het loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan na 2 maanden lager, namelijk 70%.

 

Voorwaarden aanvragen vorst-ww voor de bouwsector

Er is sprake van een vorstdag als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:medium 2983779842

• het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) én

• de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én

• vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf

• wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

 

Vorstnorm

De vorstnorm wordt gehaald wanneer:

• de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel

• de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel

• de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel

• de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst. Voor het vaststellen van de condities en het aanvragen van de vorst-WW kunt u de volgende documenten en sites raadplegen:

Hier vindt u een overzicht van de weerstations per postcodegebied  

Hier vindt u het formulier Melding verzuim wegens vorst bouwsector van UWV  

 

Iedere nieuwe vorstdag melden bij UWV

Belangrijk om te weten: u dient het meldformulier iedere dag dat aan de vorstnorm wordt voldaan volledig ingevuld naar het UWV te mailen. Bovendien moet het geïntegreerde bouwspecifiek meldformulier op de vorstdag zelf voor een bepaalde tijd binnen zijn:

• Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm tussen 00.00 uur en 07.00 uur: uiterlijk om 09.00 uur.

• Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend: uiterlijk om 11.00 uur.

• Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.00 uur: uiterlijk om 11.00 uur.

• Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.30 uur: uiterlijk om 11.00 uur.

• Indien de melding geschiedt op basis van de gevolgen van vorst: uiterlijk om 09.00 uur.

 

Formulieren die te laat bij UWV worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. U krijgt hiervan geen terugkoppeling!

 

Bouwpersoneel via een uitzendbureau

Kan een uitzendkracht niet werken door onwerkbaar weer? Dan kan ander werk worden aangboden. Voor een uitzendkracht op een bouwplaats geldt een uitzondering volgens de cao ABU en NBBU. Er kan dan een uitkering wegens onwerkbaar weer worden aangevraagd. De uitzendkracht moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij is een uitzendkracht in ABU fase B of C / NBBU fase 3 of 4. Zijn inlener, waaruit zijn werkloosheid ontstaat, volgt de cao voor de Bouwnijverheid. 
  • Hij is een vakkracht, dit betekent dan dat hij: in de afgelopen twee jaar, twaalf maanden of langer, als werknemer of uitzendkracht werkte op een bouwplaats; of 
  • een vakopleiding volgt of behaalde die in de cao voor de Bouwnijverheid is erkend.

 

Button ik zoek bouwpersoneel

 

Wit u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op!

 

 

photo credit: OliBac via photopin cc