Hoe divers is jouw team?

header-img

 

Meer diversiteit voor betere resultaten van een bouwbedrijf, maar is iedereen even welkom?

 

Cobouw startte een onderzoek onder 400 bouwers naar hoe de medewerkers in de bouw hierover denken, want de Nederlandse bouw zou niet openstaan voor vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond… Ondanks de krapte, is iedereen wel even welkom?

 

Diversiteit

Wat er precies onder diversiteit wordt verstaan, is volgens hoogleraar Inge Bleijenbergh, hoogleraar actieonderzoek en diversiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen: “Dat er een goede mix is van mannen en vrouwen, etnische achtergronden en capaciteiten. Ook verschillende leeftijden maken een bedrijf meer divers.”  

 

De uitslag

Ondanks dat er al een kleine groei is in het aantal vrouwen in de bouw, blijft het imago van de sector niet divers. Toch is de meerderheid van de respondenten het eens met de stelling dat meer diversiteit leidt tot betere resultaten van een bouwbedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van winst of nieuwe innovaties.  

Het positieve effect van diverse teams is bewezen, verschillende onderzoeken laten dit zien.

“Mensen bevragen elkaar meer en alternatieven worden besproken. Er is minder vanzelfsprekendheid, dus je moet beter nadenken over waarom je iets doet.”

 

Ter discussie

Algemeen wordt ter discussie gesteld dat concrete (beleids)plannen nodig zijn om de diversiteit te vergroten, Dit zou verbonden moeten  zijn met de strategische doelen van het bedrijf als onderdeel van de bedrijfskern.   

Mannen en vrouwen kijken anders naar het beleid, wat ook overeenkomt met onderzoeken in andere sectoren, zegt Bleijenbergh. “Vrouwen lopen er eerder tegenaan dat doelstellingen wel op papier staan, maar dat de uitvoering beter kan.” 

De meerderheid, in dit geval mannen, moet juist misschien wat inleveren op het moment dat diversiteit belangrijker wordt.“Zaken die vanzelfsprekend waren, worden ter discussie gesteld. Maar ze hebben ook wat te winnen op het moment dat de cultuur verandert. Er zijn ook mannen die zich niet thuis voelen in de heersende cultuur, dus ook voor hen is het beter als de cultuur meer open is naar verschillende soorten personen.” 

 

Iedereen welkom?

Ondanks de arbeidsmarkt kan het openstaan voor mensen van buiten de eigen groep verbeterd worden. “Bouwers zoeken naar herkenning, niet naar verwondering”, zei Cobouw Bouwvrouw 2021 Anja Vijselaar vorig jaar.  

Toch vindt het gros van de respondenten dat hun eigen bedrijf wel openstaat voor etnische minderheden, diverse leeftijdsgroepen en mensen vanuit andere sectorenAls we dit opsplitsen naar leeftijdsgroepen en mannen en vrouwen komen de percentages op vrijwel gelijke niveaus uit.

                                                                                                                        

De oplossing?

Wat kan er beter kan rond diversiteit in de sector? De respondenten denken daar zeer verschillend over. De een vindt dat er helemaal niets hoeft te veranderen, de ander vindt dat er op diverse vlakken verbetering mogelijk is.  

Volgens sommigen is actieve werving op verschillende niveaus de oplossing, en moeten meer vrouwen worden geënthousiasmeerd voor in de bouw. Wat anderen veel noemen is dat de cultuur en imago van de bouw aangepast moeten worden.

Dat er aandacht aan besteed wordt betekent niet dat het vanzelf de goede kant op gaat, daarvoor moet er wel wat gebeuren. Leidinggevenden moeten verantwoordelijkheid nemen voor het thema.

 

Meinselect

Als Meinselect zijnde merken we helaas dat veel opdrachtgevers niet openstaan voor zeer ervaren bouwers welke Engels spreken en geen Nederlands, of dat ambiteuze kandidaten uit een andere branche niet welkom zijn… 

 

Start jullie bouwbedrijf er al mee de diversiteit en daarmee de cultuur te kantelen?