Hoe ziet de toekomst er uit in de bouw?

header-img

 

Wat komt na de crisis?

Bouwpersoneel-gezocht

Inmiddels duurt de crisis alweer zo’n 5 jaar voort en wordt er eindelijk
gesproken van verbetering in de huidige economie. Wat betekent dit voor de bouw? Is er straks weer werk in overvloed? Er is door de crisis veel veranderd. Is er niet veel kennis verloren gegaan?

 

Arch-Vision deed onderzoek en daaruit blijkt dat veel architecten nu al van mening zijn dat er een tekort aan kwalitatief goed geschoold bouwpersoneel komt. In Nederland vindt 25% van de ondervraagde architecten dit. In nabijgelegen landen is het nog erger gesteld: in Duitsland, Belgie en Spanje geeft meer dan 50% aan dat er nu al te kort is aan kwalitatief goed geschoold bouwpersoneel.

 

Welke conclusie kunt u hieruit trekken? Blijkbaar zijn vraag en aanbod van opgeleide mensen niet op elkaar afgestemd. Het is zaak om hier nu al mee bezig te zijn en niet te wachten tot deze aantallen verder uiteen gaan lopen.

 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de tekorten niet alleen gaan om de kwalitatief goede werknemers in de bouw, er zijn (vooral in Spanje) ook kwantitatief tekorten. In Spanje zijn de tekorten goed te verklaren. Veel bouwactiviteiten werden immers jarenlang stil gelegd of op een laag pitje gezet. Nu de bouwsector weer licht aantrekt, komen de tekorten aan het  licht.

Nederlandse bouwprofessionals

USP Marketing Consultancy deed onderzoek in Nederland onder uitvoerende bouwprofessionals. Hieruit blijkt dat we in Nederland vooral uitvoerend bouwpersoneel tekort komen. Een tekort dat kan worden opgevangen door de instroom van starters én herinstroom van ervaren uitgestroomde bouwvakkers. Het goede nieuws is dat uit onderzoeken blijkt dat er voldoende instroom is in de huidige bouwopleidingen om aan de toekomstige vraag naar bouwpersoneel te voldoen.

 

Blijven investeren in vakkundig bouwpersoneel

We kunnen het ons nu misschien nog maar moeilijk voorstellen, maar ook aan de crisis komt een eind. Dan hebben we weer vakkundig bouwpersoneel nodig. Om te voorkomen dat er straks te weinig vakkundig bouwpersoneel is, moeten we blijven investeren in opleidingen. In mensen. Want de bouw blijft mensenwerk! 

 

Meinselect is altijd bezig met de selectie van goed opgeleid professioneel personeel. Laat werving en selectie aan ons over. We gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Button ik zoek bouwpersoneel