ID-pas bouwsector

header-img

 

ID12-pas in champignonsector pilot

In de champignonsector loopt al sinds 1 januari 2014 een pilot met het Scandinavisch model, de ID12-pas. Naast veiligheidscertificaten, staan hierop ook persoonsgegevens en de arbeidsrechtelijke status zoals bijvoorbeeld de VAR-verklaring voor zelfstandigen. Het doel is om doeltreffender te kunnen controleren op overtredingen van fiscale en arbeidsrechtelijke wetten, zoals de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon, de Arbowet en Arbeidstijdenwet (ook urenregistraties moeten ermee mogelijk zijn).

 

Na de pilotperiode wil het kabinet een beslissing nemen over een “brede uitrol naar andere sectoren”, zoals minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer schreef. Hij noemt de bouw, de schoonmaakbranche en uitzendbureaus. Scandinavische landen kennen dit systeem al. Duitsland is er net als Nederland mee bezig en België en Luxemburg hebben interesse.

 

Uitrollen ID pas naar andere sectoren ID-pas bouw

Jørgen Hulsmans, beleidsmedewerker Sociale Zekerheid bij Bouwend Nederland ziet meer mogelijkheden voor een ID-pas voor de bouwsector. “Zo kan een pas worden gebruikt voor louter toegangsregistraties op bouwplaatsen, maar het kan ook informatie bevatten over vakbekwaamheid. Of je kunt ze gebruiken voor het regelen van sociale zekerheid of het voorkomen van oneerlijke concurrentie.”

Over het uitrollen naar de bouwsector van de ID12-pas is Hulsmans niet zeker. “Deze wordt nu getest in een hele kleine, overzichtelijke sector. Wij hebben al geconstateerd dat we de invoering van een bouwbrede ID-pas als bouwsector niet alleen kunnen realiseren. Want een bouwplaats is doorgaans een verzamelplaats van uiteenlopende disciplines, waar dan ook verschillende cao’s van toepassing zijn Een brede invoering van een ID-pas brengt dus met zich mee dat niet alleen bedrijven die onder de bouw-CAO vallen, een ID-pas voor de bouw nodig hebben.”

 

Naar verwachting zal de invoering van een dergelijke pas nog wel even op zich moeten laten wachten. Er gaan hoge kosten met het systeem gepaard en het system zal aan hoge eisen moeten voldoen in verband met de privacygevoelige informatie waarmee gewerkt wordt.

 

Zolang nog niet met een dergelijke ID-pas wordt gewerkt, neemt Meinselect uiteraard geen genoegen met slechts een kopietje van het paspoort. Alle krachten die door Meinselect wordne gedetacheerd worden regelmatig gecontroleerd. Bovendien werken wij volgens het SNA-keurmerk. 

 

Button ik zoek bouwpersoneel