In 2020 is 30% van personeel flexkracht

header-img

 

Verdeling typen contracten

 

 

Contracttypen per sector 2013. Bron: TNO-rapport De toekomst van Flex

Groei wordt vooral verwacht in de sectoren financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, overheid en onderwijs en in zorg en welzijn. Volgens TNO zal het personeelsbestand in 2020 uit 30% flexkrachten bestaan, dat is 5% meer dan op dit moment.

 

Contracttypen per sector

Contracttypen per sector

 

Afbeelding: Verdeling typen contracten 2007 en 2013 Bron: TNO-rapport De toekomst van Flex

 

De ondervraagde organisaties verwachten de grootste groei vooral in tijdelijke contracten en daarna komen de uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers. Daarna komen oproepkrachten en zzp’ers. In payroll wordt de minste toename verwacht.

 

Organisaties zelf ook steeds flexibeler

Niet alleen komen er steeds meer flexibele werknemers, de organisaties bewegen mee in de behoefte. De inzetbaarheid wordt flexibeler, werkprocessen worden flexibeler en het personeel past zich steeds makkelijker aan situaties aan. Het feit dat straks bijna een derde van de werknemers flexwerker is, heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt in Nederland. Jurrïen Koops, directeur van de ABU, zegt hierover: ‘We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom. Dat heeft consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s. Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraal staan.’

 

HR-beleid wordt steeds strategischer

Organisaties zullen in de toekomst dus steeds strategischer te werk gaan in hun HR-beleid en dat biedt kansen voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Deze bureaus kunnen veel diensten overnemen zoals werving en selectie, social return, pay roll en outsourcing.

 

Meinselect is als detacheringsbureau in de bouw altijd bezig zich aan te passen aan de behoeftes van onze opdrachtgevers en zijn daarbij net zo flexibel als de krachten die wij detacheren. Wij adviseren dan ook graag bij uw strategische personeelsplanning zodat u niet alleen nu de juiste personeelsbezetting heeft maar ook in de toekomst de beste krachten kunt inlenen die in uw behoefte kunnen voorzien.

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel