Innovatie in de bouw is belangrijk!

header-img
 
Oppervlakkig gezien lijkt het goed te gaan met de bouwsector. De bouwproductie ligt nog slechts enkele procenten onder die van net voor de crisis en de omzetten stijgen fors. De omzetten van de kleine bouwbedrijven (tot 10 werknemers) zijn gemiddeld met 47,5% gestegen. De middelgrote bedrijven stegen gemiddeld met 23,8% en de grote bouwers (meer dan 100 werknemers) met slechts 10,9%. 
 
Ondanks dat dit positieve cijfers zijn dienen er zich problemen aan in de bouw. Het grote tekort aan personeel, teruglopende marges (door o.a. bouwprojecten tijdens de crisis voor een te laag bedrag zijn aangenomen) en de sterk stijgende kosten voor het materiaal en personeel. Hierdoor is het essentieel om te investeren in innovatie. 
 
 innoveren
 

Slechts 30% van de bouwbedrijven houdt zich momenteel bezig met innovatie. De bedrijven die zich hier al wel mee bezig houden besteden ongeveer 2,4% van hun omzet hieraan. Hier blijven kansen onbenut omdat uit onderzoek is gebleken dat de productiviteit wel 5 tot 10 keer kan worden verhoogd door innovatie. De kleine bouwbedrijven houden zich over het algemeen juist meer bezig met innovatie en realiseren dan ook een grotere omzetgroei. 

Een innovatief bouwbedrijf is voor een sollicitant veel aantrekkelijker
Met innovatie in de bouw wordt er gedoeld op voornamelijk procesinnovatie. Oftewel dingen handiger aanpakken door zaken te automatiseren en digitaliseren. Hierdoor kunnen er 2 punten serieus worden aangepakt: de haperende arbeidsproductiviteit en de (te hoge) faalkosten. De arbeidsproductiviteit is sinds de jaren ’90 haast niet gestegen. Dit terwijl de productiviteit in de bouw al beduidend lager is dan in andere sectoren. De stijging van de afgelopen 2 jaar is waarschijnlijk te wijten aan de sterke stijging van de bouwproductie waardoor het personeel flink aan moe(s)t pakken. 

De kosten door onnodige fouten liggen rond de 10% van de omzet in de bouw. Dit komt neer op ongeveer €6 miljard per jaar. Zonde! Dit kan worden teruggedrongen door betere communicatie en afstemming en processen beter op orde krijgen. Wanneer je als bedrijf gaat innoveren wordt er anders gekeken naar producten en processen. Dit kan ook gunstig uitpakken voor de relaties met de klant. Hierdoor stel je je namelijk flexibeler op. 

De onnodige fouten kunnen ook worden verminderd door structureel meer te gaan samenwerken en kennis met elkaar te delen. Door steeds met verschillende onderaannemers te werken worden ook meer onnodige fouten gemaakt. Een ander belangrijk resultaat van innovatie is dat het erbij helpt om gekwalificeerde personeel aan te trekken. Een innovatief bouwbedrijf is voor een sollicitant veel aantrekkelijker. 

Innovatie leidt tot een gezonde en constante winstgevende sector. Daarnaast is het van belang om structureler te gaan samenwerken, goed te communiceren, kennis over te dragen en de processen efficiënter te laten verlopen.