Jill tussen de bouwers…

header-img

 

Hoe Jill op haar afstuderen bij Meinselect terugkijkt? 

 

“Vanaf januari 2022 ben ik gestart aan mijn afstudeerstage bij Meinselect. De afgelopen tijd heb ik onderzoek gedaan naar de doelgroep bouwers. Heel eerlijk, ik had eigenlijk niet verwacht dat deze zo lastig te bereiken was. Als jonge student van 23 jaar welke net komt kijken binnen het werkveld, was het nog wel eens lastig om de juiste personen te spreken. Wat hebben jullie als traditionele bouwers het mij soms lastig gemaakt. Toch heb ik de handdoek niet in de ring gegooid en ben ik door gegaan met mijn onderzoek. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een mooi onderzoeksrapport met daarin alle bevindingen en een passend strategisch advies voor Meinselect. Door het advies op te volgen en uiteindelijk daadwerkelijk uit te voeren, zal het voor Meinselect hopelijk gemakkelijker zijn om de bouwers te bereiken.

 

Het uitgevoerde onderzoek heeft inzicht gegeven in de bepaalde functies van de doelgroep waar Meinselect de komende tijd focus op zal houden. Door deze focus gedurende het beschreven advies aan te houden zal er uiteindelijk hopelijk resultaat te zien zijn.

 

Wat voornamelijk één van de opvallendheden was binnen het onderzoek, is dat de bouw nog altijd erg traditioneel is. Bouwers welke aan het werk zijn binnen de bouw, blijven graag op deze plek zitten. Daarnaast zijn de salarissen welke momenteel gevraagd worden ontzettend hoog. Op deze manier wordt het lastig voor opdrachtgevers om een geschikte kandidaat aan te nemen welke op basis van profiel en salaris binnen de organisatie past. Tot slot is er momenteel een groot tekort aan personeel binnen de bouwbranche, om deze reden is er gekozen om een advies uit te brengen op de studenten welke een bouwopleiding volgen of net afgestudeerd zijn. 

 

Al met al kijk ik terug op een ontzettend leuke tijd welke ik gehad heb binnen Meinselect. Het heeft mij naast de gezelligheid op kantoor ook ontzettend veel leerzame en waardevolle momenten opgeleverd. Elke dag weer leerde ik wat nieuws over het wervings- en selectievakgebied en daarbij over de bouwbranche. Zo had ik nog nooit van bepaalde bouwbedrijven gehoord, terwijl ze vrijwel bij mij om de hoek in Tilburg gevestigd zitten. Zo zie je maar, van een stap buiten je comfortzone, ook daar ga je van bouwen!”