Let als werkgever op de kleine letters bij het inhuren van flexibel personeel

header-img
  

Nu de vraag naar mensen in de bouwsector nog altijd hoog is, ziet Corinne Meinster van detacheringsbureau Meinselect uit Breda bedrijven soms vreemde sprongen maken. “In de zoektocht naar personeel zijn zij zich niet altijd bewust van de risico’s die het inlenen van personeel met zich meebrengt.”

 

Detacheringsbureaus die vlot willen bemiddelen tussen bedrijven en de extra handen waar zoveel vraag naar is, hebben hun zaken helaas niet altijd op orde. Meinster: “Op het moment dat uitzendkrachten bij ons aankloppen voor advies, zien we te vaak dat bureaus waarvoor zij hebben gewerkt niet NEN 4400 gecertificeerd zijn. Daarmee loopt zowel een werkgever die het bureau heeft ingeschakeld als de medewerker risico.” Zonder deze certificering is niet duidelijk of onder meer wordt voldaan aan afspraken rond de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. 

 

Aansprakelijkheid 

Het gevolg is dat een medewerker de dupe wordt van een bureau dat belastingen zoals de loonheffing niet op de juiste manier afdraagt. Meinster licht toe: “Een medewerker die voor een werkgever aan de slag gaat via een uitzendbureau, gaat ervan uit dat zaken goed geregeld zijn. Blijkt dat niet zo te zijn, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.”

  

Te vaak hoort Meinster verhalen van werknemers die via een bureau voor een werkgever aan de slag zijn gegaan en in die periode niets aan pensioen blijken te hebben opgebouwd. “Deze verhalen komen inderdaad voor,  dat een detacheringsbureau zich niet aan de regels houdt. Ook als is de nood hoog, bedrijven zouden  hier samen met de werknemer beter bij stil moeten staan.”

 

Gezond verstand

Denk niet te makkelijk over aansprakelijkheidsrisico’s rondom pensioenafdracht en loonheffingen, adviseert Meinster werkgevers en werknemers. “Let als werkgever op de kleine letters. Als bureau maken wij deze zaken altijd bespreekbaar.” 

 

Meinselect raadt werknemers en werkgevers vooral aan het gezonde verstand te blijven gebruiken, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. 

leine letters

“Wat we niet willen, is dat bedrijven gekke bokkensprongen gaan maken. Daarom moet je soms door een andere bril kijken bij het oplossen van personeelsvraagstukken. Een medewerker die je inhuurt via een bureau kan aan de voorkant aan het perfecte plaatje voldoen. Wanneer het betreffende bureau zich echter niet aan de regels houdt, krijg je als werkgever direct te maken met boetes.” De eigenaresse van Meinselect relativeert ook: “Op de arbeidsmarkt zijn nog wel mensen te vinden, het proces duurt alleen wat langer. Met elkaar in gesprek gaan, is het allerbelangrijkste.”

 

Stichting Normering Arbeid

Niet voor niets is het detacheringsbureau van Meinster aangesloten bij Stichting Normering Arbeid, die zorg draagt voor certificering. Ieder jaar ondergaat Meinselect een strenge controle, waarbij gelet wordt op afdrachten en opgestelde contracten. “Hierbij is ook aandacht voor de vraag of we conform de inlenersbetaling salarissen uitkeren.” 

 

Het keurmerk weet de risicoaansprakelijkheid voor werkgevers te beperken en boetes te voorkomen. De stichting houdt daarbij ook toezicht op de mensen die in Nederland arbeid mogen verrichten. “Wanneer een bedrijf 25 vakantiedagen en 15 atv dagen hanteert, nemen wij dat één-op-één over. Mensen die via ons aan de slag gaan, hebben dezelfde rechten als mensen die in vaste dienst zijn.” 

 
Auteur: Carline Klijn – van Best