Lonen per 1 december omhoog in de bouw- en infrasector.

header-img
 

De lonen voor werknemers in de bouw- en infrasector gaan per 1 december 2020 structureel met 2 procent omhoog. Dat is afgesproken in een nieuwe cao, waarover vandaag een akkoord is bereikt. Ook mogen bouwplaatsmedewerkers vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken.

 
Daarnaast krijgen werknemers in december een eenmalige bruto uitkering van 350 euro naar rato van hun dienstverband. Verdere pensioenpremiestijgingen worden gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers.
 
Voor bouwplaatsmedewerkers met zwaar werk geldt dat zij vanaf 2021 drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Deze zwaarwerkregeling is nog onder voorbehoud van de totstandkoming van het pensioenakkoord. De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020.
 
Focus op PFAS, stikstof en corona
De focus van het akkoord ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona. “De opgave in de sector is groot”, zegt George Raessens, voorzitter werkgeversdelegatie, in een reactie. “Tegelijkertijd hebben we nog altijd te maken met de stikstof- en PFAS-problematiek en onduidelijkheid omtrent de gevolgen van de coronacrisis. Om die uitdagingen het hoofd te bieden hebben we elkaar hard nodig. Zo worden opdrachtgevers aangesproken om werk naar voren te halen.”
 
Twee jaar geleden kregen werknemers in de sector nog een loonsverhoging van 5,35 procent. Nu moeten ze het doen met slechts 2 procent. Toch is FNV-bestuurder Hans Crombeen tevreden over het resultaat. Volgens hem is de zwaarwerkregeling het belangrijkste dat nu is bereikt. Die zorgt ervoor dat bijna 11.000 bouwplaatsmedewerkers vanaf volgend jaar eerder kunnen stoppen met werken. “Er moet ook structureel loon bij. En ook baanzekerheid is van groot belang, een vast contract moet de norm zijn. In het najaar beginnen de onderhandelingen voor de volgende cao die 1 januari 2021 start, daarin gaan we verdere afspraken maken over de waardering van medewerkers in de bouw.”
 
Het onderhandelingsresultaat ,dat overigens door de coronacrisis flink is vertraagd, wordt op korte termijn voorgelegd aan de achterbannen van beide organisaties. Lees hier de tekst van het hele onderhandelingsresultaat. 
 

Bron: Cobouw