Loonkosten in de bouw gaan fors stijgen in 2020!

header-img
 
 
Vooral voor werkgevers die werknemers met een tijdelijk contract in dienst hebben zal er een stijging aankomen van tenminste 4 á 5 procent. Hier bovenop zullen dan nog eventuele extra kosten komen als er nieuwe cao’s worden afgesloten. 
 
De loonkosten voor deze groep zijn nog nooit zo hoog gestegen, oorzaak is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De overheid heeft daarin bepaald om de WW-premies voor deze groep flink te verhogen, omdat het beleid erop gericht is tijdelijke contracten te ontmoedigen. Met het idee dat werkgevers hun werknemers eerder een vast contract aan zullen bieden. 
 
Naast extra kosten voor tijdelijk personeel zullen de kosten voor vast personeel ook hoger worden. In verband met de pensioenpremie zullen de kosten met 0,75 procent omhoog gaan. Ook hierbij kunnen er door eventuele loonstijgingen door een nieuwe cao nog kosten bovenop komen. 

 

Uitzend- detacheringskrachten 
NBBU en ABU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De nieuwe cao’s zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd. Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit heeft de volgende consequenties: Het vakantiegeld voor een uitzendkracht stijgt van 8 procent naar 8,33 procent. Het aantal vakantiedagen stijgt van 24 naar 25 dagen. Deze componenten maken geen deel uit van de inlenersbeloning.

 

De volgende bestanddelen maken wel onderdeel uit van de inlenersbeloning:

•    Brutosalaris 
•    ADV, in tijd of in geld
•    Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag
•    Initiële loonsverhoging of periodieke verhogingen 
•    Kostenvergoeding (voor zover vrij van loonheffing en premies en noodzakelijk vanwege van uitoefening van de functie)
•    Pensioen bij Cao Bouw & Infra 
 
Meinselect en de WAB
Per 1 januari 2020 wijzigen de wettelijke WW-premies voor flexkrachten. Dit wordt een vast percentage van 7,94 procent voor personeelsleden met een tijdelijk contract. Het gevolg hiervan is dat de werkgeverslasten zullen stijgen met ca. 5 procent.
Ook wijzigt de regeling rondom de transitievergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd aan medewerkers vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst. Procentueel betekent dit een stijging van de kostprijs van 2,8 procent.  Meinselect reserveert per medewerker deze transitievergoeding. Deze vergoeding zal dus niet aan u, als opdrachtgever worden doorbelast bij het beëindigen van het contract. Meinselect betaald deze transitievergoeding uit, wanneer de medewerker bij ons uit dienst gaat.
 
Transparante dienstverlening zoals u van ons gewend bent!

Meer weten over het inlenen van medewerkers via Meinselect? Bel of mail ons direct!