Meinselect en Stichting Normering Arbeid

header-img

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 

•De identificatie van de onderneming;
•De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
•Loonbetaling niet in strijd met de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
•Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
•Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

De certificering van Meinselect door Stichting Normering Arbeid geeft u een kwaliteitswaarborg. De garantie dat u op een veilige manier samenwerkt.

 

Algemene bond voor uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Kwaliteit en zekerheid gegarandeerd. Het lidmaatschap van ABU biedt u onder andere de volgende voordelen:

 

•Meer flexibiliteit in het aanbieden van arbeidscontracten aan kandidaten.
•Meinselect is verplicht een gedeelte van de Bouw-Cao te volgen.

 

Zeker in deze tijd is bovenstaande informatie van groot belang. Bovendien laat u, wanneer u uitsluitend met ondernemingen werkt, die volgens Dé Norm gecertificeerd zijn, uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt: fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie staan bij u hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.

 

Meinselect helpt u graag met het invullen van personeelsvraagstukken. Zowel op project, detachering- of payroll basis.