Meinselect is aangesloten bij pensioenfonds bpfBOUW.

header-img

bpfBOUW

 

Meinselect heeft vertrouwen in bpfBOUW en we vinden het van belang dat wij een goede pensioenvoorziening aanbieden aan onze medewerkers. Wij kijken naar de pensioenvoorziening die de werkgever aanbiedt en maken voor onze medewerkers gebruik van bpfBOUW of StiPP Pensioen.

Het fonds
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) is opgericht door de organisaties van werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen samen met vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en onafhankelijke deskundigen het bestuur van het fonds. Het fonds is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst, zoals de sociale partners in de bouwnijverheid die zijn overeengekomen; het financieel beheer van het fonds en het risicomanagement van het fonds.

De missie
BpfBOUW wil, nu en in de toekomst, een goede en betaalbare pensioenregeling voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers in de bouwnijverheid en verwante branches en ondernemingen uitvoeren. Wij zijn een betrokken pensioenfonds en staan in goede verbinding met onze stakeholders. BpfBOUW staat voor eenvoud en transparantie, waarbij ruimte is voor individuele flexibiliteit met als doel het collectief zorgen voor de oudedagsvoorziening van:
● (voormalige) werknemers
● nabestaanden van werknemers
● bepaalde groepen zelfstandigen in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren

Benieuwd naar uw situatie?
Werkzaam bij een bouw- aannemersbedrijf? Of heeft u hier in het verleden gewerkt en pensioen opgebouwd? Bekijk hier uw situatie!