Meinselect is lid van de ABU

header-img

ABUDe Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar (sinds 1961) dé belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van flexibel werk. Met 560 leden – variërend van grote, middelgrote tot kleine ondernemingen – vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt.
Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd. Lees hier meer over de ABU.

Keten- en inlenersaansprakelijkheden
Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken, waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels houdt. Indien dit niet het geval is, kan ook u dat geld kosten. Het is daarom van belang dat u goed op de hoogte bent en weet waar u op moet letten als u gaat werken met een uitzendbureau.

CAO voor Uitzendkrachten en de Gedragsregels
In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen, zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. In de samenvatting staat een handig overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Download de CAO voor Uitzendkrachten en de Gedragsregels waar ABU-leden zich aan moeten houden.

Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid
De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. De fiscale regels die gelden per 1 juli 2012 zijn het resultaat van een jarenlange lobby van de ABU met als doel de malafiditeit binnen de uitzendbranche hard aan te pakken. Dit doel wordt bereikt door aan inleners van SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen (Stichting Normering Arbeid) onder voorwaarden financiële zekerheid te verlenen, in de vorm van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid. Onderaan deze pagina vindt u documenten met meer informatie.

Detacheren via Meinselect zonder risico

Bij detachering heeft Meinselect voor u een geschikte kandidaat gevonden. Deze kandidaat bieden wij een tijdelijk dienstverband. Meinselect hanteert een all-in uurtarief conform de inlenersbeloning. Alle werkgeverslasten, doorbetaling bij vakantie, feestdagen, bijzonder verlof en ziekte zijn voor onze rekening. U ontvangt een factuur met daarop alleen de gewerkte uren. 

Heeft u op korte termijn iemand nodig of zoekt u tijdelijke ondersteuning op een specifiek project? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om iemand via Meinselect te detacheren.