Meinselect is OKAY!

header-img

 

Waar staat het SNA nu eigenlijk voor? Zij hebben als doel fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te voorkomen.

 

• Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies
• Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen
• Beheer openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten overeenkomsten met inspectie-instellingen
• Uniformeren inspecties en laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen
• Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
• Promoten gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk

 

Je kunt meer lezen over het SNA-keurmerk door op de volgende link te klikken: www.normeringarbeid.nl