Nederlander meest flexibele werknemer van de wereld

header-img

 

Hoe werden resultaten gemeten?

De onderzoekers bekeken voor het onderzoek 11 markten. Voor het onderzoek werd een zogenaamde Talent Adaptabillity per land berekend. Deze score werd berekend aan de hand van 5 belangrijke gedragspatronen van professionals. Het gaat om de volgende kenmerken:

 • de mate waarin werknemers intern promotie maken,
 • het aantal functies dat iemand heeft vervuld,
 • de mate waarin werknemers wisselen van de sector waarin ze werken,
 •  hoeveel werkgevers iemand heeft gehad;
 • het gemiddeld aantal openstaande vacatures in een land per hoofd van de bevolking.

 

Opmerkelijk is, dat uit het onderzoek bleek dat mismatches tussen werkgever en werknemer, de Meinselect-recruiter-bouwwereldeconomie meer dan 110 miljard euro kost aan verminderde arbeidsproductiviteit en hogere recruitmentkosten (15 miljard euro).

 

Michael Rendell, Partner en Global Head van HR Services van PwC, licht toe: “Hoe langer het duurt om de juiste kandidaat te vinden, met de toegenomen kans op een mismatch tussen werknemer en werkgever, des te hoger zijn de recruitmentkosten.”

 

Uitkomst Talent Adaptebillity Score:

 1. Nederland
 2. Verenigd Koninkrijk
 3. Canada
 4. Singapore
 5. Verenigde Staten
 6. Australië
 7. Frankrijk
 8. Duitsland
 9. Brazilië
 10. India
 11. China

 

De juiste persoon op de juiste plek

Voor een gezonde economie is het van levensbelang om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Dat betekent niet dat iedereen altijd het werk van zijn dromen doet, maar wel dat zowel werkgever en werknemer bereid zijn zich aan te passen en zich niet door verandering laten afschrikken maar dit juist als uitdaging zien. Flexibele werknemers zijn ook bereid werk te doen waar op dát moment vraag naar is, zodat minder hiaten ontstaan op de arbeidsmarkt. Zo werkt Nederland aan een goede concurrentiepositie van het land.

 

“Er zijn grote verschillen per land, waarbij Nederland er met kop en schouders bovenuit steekt. Dit komt onder andere door de meertaligheid van de Nederlandse beroepsbevolking en het feit dat veel internationale bedrijven een basis in Nederland hebben,” aldus de onderzoekers.

 

Maar liefst 98% van de eerste voorkeurskandidaten accepteert een aangeboden baan, in Duitsland is dit slechts 75%. Ook blijven Nederlandse werknemers lang bij een werkgever: slechts 4% vertrekt binnen het eerste dienstjaar. In de US stapt 14% in het eerste jaar al op, in China en Singapore is dit maar liefst 21%.

 

Meinselect is verheugd bevestigd te zien in zo’n grootschalig onderzoek, wat wij allang wisten: een goede match tussen werkgever en werknemer levert een hogere arbeidsproductiviteit én bespaart hoge kosten!

Button ik zoek bouwpersoneel