Nog meer administratieve last voor hoofdaannemers

header-img

 

Minister Asscher wil bijvoorbeeld hoofdaannemers van een bouwproject verantwoordelijk maken voor de juiste betaling van alle mensen die aan een project werken, ook werknemers die onder de verantwoordelijkheid van een onderaannemer vallen en zelfs als zij onder een andere cao vallen.

 

Hoofdaannemers verantwoordelijkInzage in loonadministratie

In de praktijk betekent dit dat de hoofdaannemer de financiële salarisadministratie zal moeten inzien. Het spreekt voor zich dat onderaannemers niet zitten te wachten om de loonstroken van hun medewerkers te overhandigen. Bovendien wordt er bij zowel grote als kleine projecten gewerkt met verschillende cao’s. Dit brengt een complete extra administratie met zich mee. Bouwend Nederland is het dan ook niet eens met deze plannen van Minister Asscher en vindt dat elke opdrachtnemer in de keten zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen.

 

Directeur Social Zaken van Bouwend Nederland Joba van den Berg:’ Je moet het probleem niet aan de achterkant aanpakken door bedrijven met nog meer administratie te belasten. Het MKB is de grote banenmotor, zo roept iedereen. Maar als je de administratieve last voor bedrijven steeds verder verzwaart, maak je het steeds minder aantrekkelijk voor hen om mensen voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Pak het probleem aan de voorkant aan. Nu kan iedereen in Nederland die dat wenst zomaar een bouwbedrijf beginnen. Daar heb je geen diploma of vergunning voor nodig.

 

Voorbeeld nemen aan Belgïe 

Van den Berg pleit voor een centraal register zoals onze zuiderburen hebben. België heeft een Kruispuntbank van Ondernemingen, een beveiligd centraal register waarin alle ondernemingen en vrije beroepen zijn opgenomen. Vermelding van een bedrijf kan pas wanneer het bedrijf aan diverse voorwaarden voldoet. Op deze manier wordt de last én verantwoordelijkheid niet alleen bij de hoofdaannemers gelegd.

 

Button ik zoek bouwpersoneel