Ontslagen personeel wordt alweer gemist

header-img

 

  • De wendbaarheidsmonitor waarin Yacht objectief vaststelt hoe het met de wendbaarheid van de organisatie gesteld is. 
  • Een serie vragen waarin de respondenten ingaan op verschillende thema’s in relatie tot wendbaarheid. Deze keer Onderzoek Yacht personeelkeek Yacht specifiek naar de wijze waarop organisaties in het huidige economisch klimaat worden aangestuurd: stuurt men op harde factoren (cijfermatige resultaten, winst, kostenbeheersing, aandeelhouderswaarde) of stuurt men op zachtere factoren als innovatiekracht, ontwikkeling en groei van medewerkers. Het onderzoek wordt online uitgevoerd onder vertegenwoordigers (topmanagement, middenmanagement, HR functies) van organisaties in Nederland in de branches Industrie, Dienstverlening, Overheid/non-profit, Zorg en handel/distributie met minimaal 50 medewerkers. Aan het onderzoek hebben ditmaal 422 respondenten deelgenomen. Het veldwerk is uitgevoerd door SSI. 

Uit het onderzoek blijkt dat, nu de economie weer aantrekt, het ontslagen personeel snel weer nodig is. Het gevolg van grote bezuinigingen is dat bedrijven zich niet meer kunnen ontwikkelen. Om te ontwikkelen, is kennis, expertise en specialisatie nodig. Het uitvloeien van deze kennis kan op termijn fatale gevolgen hebben voor een onderneming.

Personeel geen kostenpost maar investering

Bedrijven kijken nu weer anders naar hun huidige personeelsbestand: het is niet louter een kostenpost maar de motor waar het bedrijf op draait. Men brengt weer in kaart welke kennis in huis is en welke kennis ontbreekt en moet worden aangetrokken om te kunnen groeien of zelfs maar te overleven.

Dick Koopman, directeur bij Yacht: “Wat absoluut nodig is, is dat organisaties vooruitkijken als het gaat om personeel. Dus niet personeel zien als kostenpost, zoals het de afgelopen jaren vooral was. Je moet je plannen als organisatie vertalen naar een personeels- en kennisplan. Waar wil je naar toe de komende jaren, welke mensen heb je nodig, heb je die al of moet je die gaan zoeken? Die stap wordt nu meer gezet dan een jaar geleden. En gelukkig maar want als we dat niet doen dan zijn we aan de wereldeconomie overgeleverd.”

Organistaies passen zich sneller aan bij volgende crisis

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse organisaties zich snel zullen aanpassen bij een volgende crisis. Het aantal organisaties dat het zwaar krijgt te verduren bij een crisis is gedaald van 26% naar 17%. Dit resultaat is spectaculair te noemen na vijf jaar crisis. Niet iedere branche heeft het voortbestaan veilig gesteld. Zorg (16% niet wendbaar) en overheid (20% niet wendbaar) bleven achter op de rest van Nederland.

Heeft uw organisatie de kennis in huis om te groeien en de concurrentie voor te zijn? Meinselect beschikt over een groot netwerk professionals in de bouw. Maak vrijblijvend een afspraak; wij denken graag met u mee.

Button ik zoek bouwpersoneel