Op een rij wat er per juli verandert op het gebied van HR.

header-img
De zomer komt eraan en de coronacrisis lijkt voorlopig onder controle. Vanaf 1 juli 2020 gaan de campings weer helemaal open. Bovendien mogen bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen maximaal 100 personen ontvangen, als ze tenminste anderhalve meter afstand kunnen houden. We moeten nog wel zo veel mogelijk thuis blijven werken, maar stukje bij beetje starten we de economie weer op.
 
Agendapunten voor HR per 1 juli 2020
Voor HR staan er per 1 juli 2020 ook de nodige punten op de agenda. Wij zetten hieronder op een rijtje waar u als HR-professional rekening mee moet houden:
 
Addendum arbeidsovereenkomst moet 1 juli 2020 geregeld zijn
Werkgevers betalen voor werknemers in vaste dienst een lage WW-premie. Niet altijd is goed vastgelegd welke werknemers in vaste dienst zijn, omdat in het verleden tijdelijke werknemers gewoon in dienst bleven zonder dat dit in een (tweede) arbeidsovereenkomst werd vastgelegd. Werkgevers moeten dat alsnog doen, of hiervoor een addendum opstellen bij het oorspronkelijke, eerste, arbeidscontract.
 
Vanwege de coronacrisis hebben werkgevers uitstel gekregen tot 1 juli 2020 om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, als zij gebruik willen maken van de lage WW-premie. Het tijdelijke ‘coulanceregime’, loopt dus op 30 juni 2020 af.
 
NOW 2.0 van start op 6 juli 2020
Met de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), kunnen organisaties die door de coronacrisis geraakt zijn opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten.
 
De aanvraagtermijn van het eerste pakket is afgelopen 5 juni, terwijl het de bedoeling is om de aanvraag voor NOW 2.0 te openen vanaf 6 juli 2020. Het tweede pakket heeft een looptijd tot 1 oktober 2020.
 
Vanaf 1 juli 2020 recht op 5 weken extra geboorte verlof
Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht om nog eens 5 weken extra betaald aanvullend geboorteverlof op te nemen. De betaling hiervan komt niet voor rekening van de werkgever, maar gebeurt door het UWV. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon.
 
De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het betaalde geboorteverlof van een week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.
 
Minimumloon gaat per 1 juli 2020 met 27 euro omhoog
Het wettelijk minimumloon maakt vanaf 1 juli 2020 een flinke stap van 27 euro omhoog. Daarmee stijgt het naar 1680 euro per maand. In januari 2020 steeg het minimumloon al met 18 euro extra per maand.
 
Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag.
 
Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2020
Wettelijke vakantiedagen van 2019 die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen op 1 juli 2020. In de cao of de individuele arbeidsovereenkomst kan overigens een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.
Compensatie transitievergoeding terugvragen vòòr 1 oktober 2020
Werkgevers worden vanaf 1 april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds, waarvoor werkgevers meer premie gaan afdragen.
 
De regeling kent een terugwerkende kracht vanaf 2015 en nog vòòr 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.
 
Herziening detacheringsrichtlijn vanaf 30 juli 2020
Op 28 juni 2018 is de herziene detacheringsrichtlijn aangenomen (EU-richtlijn 2018/957), die uiterlijk 30 juli 2020 wordt ingevoerd. De herziene richtlijn heeft als doel een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers.
 
Op de detacheringsrichtlijn kan voor half juni 2020 nog commentaar worden gegeven via internetconsultatie. Daarna moet het parlement nog goedkeuring geven.
 
Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Organisaties kunnen (tegen betaling) het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Zij krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Organisaties kunnen hiermee hun diversiteitsbeleid vormgeven op basis van feiten.

 

Bron: Personeelsnet