Opleiders en bedrijven mogen mensen nog beter begeleiden naar nieuwe functies

header-img

 

Het afgelopen jaar zag Corinne Meinster de arbeidsmarkt in rap tempo veranderen. “Het aanbod van vacatures is nu nog groter dan voorheen en de krapte wordt alleen maar erger.” Als eigenaresse van arbeidsbemiddelingsbureau Meinselect uit Breda helpt ze zo’n vijftig bouwbedrijven, toeleveranciers en projectontwikkelaars in de zoektocht naar personeel. “We kijken echt naar de persoon: zie ik hem of haar bij dit bedrijf werken?”

foto corinne

Investeren in personeel
Wat betreft het digitaliseren en robotiseren van banen in de bouw- en vastgoedsector merkt ze wel degelijk een verschuiving. “Nog niet iedereen kan automatisch mee in de verandering waar het bedrijfsleven om vraagt. Die aansluiting is niet altijd even goed. Daar moet meer in worden geïnvesteerd. Door opleiders, maar ook door bedrijven zelf.”


Op het juiste niveau laten komen

Als voorbeeld noemt ze werken volgens Lean-planningen waar vanuit werkgevers steeds meer vraag naar is maar waar het bij veel werknemers nog ontbreekt aan kennis en ervaring. Daar ziet Meinster ook een taak voor haar bedrijf weggelegd, om opdrachtgevers zo compleet mogelijk te informeren. “We kunnen hen toelichten waar het nog aan schort bij kandidaten en waarin zij nog begeleid moeten worden om wel op het juiste niveau te komen.”

Van Werkvoorbereider naar BIM- Modelleur
Functies heeft ze in de afgelopen jaren niet direct zien verdwijnen, maar sommigen hebben wel een ander karakter gekregen. “Die van werkvoorbereider bijvoorbeeld. Die is er nog steeds, maar nu zien we een toename in de vraag naar BIM-modelleurs. Deze nieuwe functie is een combinatie van tekenen en werkvoorbereiden, waarbij middels een 3D-programma een project wordt vormgegeven. Deze nieuwe functie, die leidt tot efficiënter werken, brengt verschillende disciplines in de bouw samen. Van dakdekker tot gevelbouwer.”


Snelheid

In haar eigen werk heeft ze de afgelopen jaren het proces van geschikt personeel vinden en plaatsen nog beter leren bewaken. Meinster zegt daarover: “De klant moet mee in de snelheid, wat niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, wordt er nog wel eens aan mensen getrokken. Wij proberen daar zo veel mogelijk voor te waken.”


Verder kijken dan kwalificaties

In de zoektocht naar geschikt personeel voor haar opdrachtgevers matcht Meinselect personeel heel gericht met een organisatie. Daarbij probeert ze minder op harde criteria te letten. “Dat doen we door echt naar de persoon te kijken: zie ik deze man of vrouw bij dit bedrijf aan de slag gaan? Het zit hem echt niet alleen in de kwalificaties.”


Bouwkundig constructeur

Meinster schetst een realistisch beeld voor haar opdrachtgevers, want ze wil zo eerlijk mogelijk zijn. “Van de vraag of mensen op korte termijn te vinden zijn, maken we een inschatting. Maar een bouwkundig constructeur, die vind je op dit moment helaas echt niet.”


Presenteren van kandidaten

Dat steeds meer vraag is ontstaan naar een goede mbo-er met de nodige ervaring, doet haar goed. De vraag van werkgevers is breed, maar het zijn niet zozeer de vaklieden waaraan Meinster ze helpt als wel het midden- hoger kaderpersoneel. Dit personeel presenteert ze iedere week in een nieuwsbrief. “Daarin stellen de personen die wij hebben gesproken zich aan een werkgever voor. En het werkt, want vaste partijen rekenen hier echt op, ze houden het trouw in de gaten.”  En reageren wanneer ze een interessant profiel zien staan.  Win- win situatie!


Eigen netwerk van bouwkundige

Ondanks het oplopende tekort aan arbeidskrachten, vult Meinselect maandelijks nog enkele functies in. Voor de gemiddeld vijf nieuwe aanvragen per week, put ze mede uit haar bestaande netwerk. “We blijven volop in contact met de mensen die we de afgelopen jaren hebben gesproken en geplaatst. Zo weten we wat er speelt en wat mensen doen. Een aantal van hen groeit na een aantal jaar door, bekleedt bijvoorbeeld op termijn een leidinggevende functie. We groeien mee met mensen die we hebben geholpen en blijven op die manier op de hoogte van verschuivingen.”


Gesprek op kantoor Meinselect

Ook al neemt het aanbod aan arbeidskrachten af, nog steeds ziet ze met regelmaat Cv’s voorbijkomen. De basisinformatie uit zo’n CV noemt ze waardevol, maar het zegt lang niet alles. “Sommige mensen vinden het lastig om een CV op te stellen. Daarom vind ik iemand hier op kantoor uitnodigen het belangrijkst. We kijken meteen verder dan wat er op papier staat.”


Met nieuwe ideeën naar huis

Wat Meinster met name probeert, is niet te snel iets invullen voor een ander. Ook al bekleedt iemand al geruime tijd eenzelfde soort functie, het betekent niet altijd dat die persoon op dezelfde voet verder wil. “Daarom voeren we een open gesprek, waarbij we achterhalen waartoe iemand in staat is zonder direct zelf een invulling te geven. Het is mooi om te zien hoe mensen vervolgens met nieuwe ideeën huiswaarts keren.”

Met dank aan Regio in Bedrijf
Auteur: Carline Klijn – van Best
Foto: Natalie Leeuwenberg