Orderportefeuilles nemen in alle onderdelen van de bouw weer toe

header-img

 
In de gehele bouw is de orderportefeuille in januari per saldo met drie tiende maand toegenomen tot 7,0 maanden. Hiermee zet de trend van stijgende orderportefeuilles vanaf het begin van 2014 na een hapering in december van het afgelopen jaar bouwbreed weer door. Van de bouwbedrijven geeft ongeveer twee derde aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Drie van de tien bedrijven ondervinden in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl ruim een derde deze als klein beoordeelt. Zeven van de tien bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, terwijl een vijfde van de bedrijven een krimp van het personeelsbestand verwacht. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2015 van het EIB.

 

Meinselect > vindt ze! 
Gezien de positieve ontwikkelingen en geluiden in de markt kan het zijn dat ook uw organisatie behoefte heeft aan inzet van kwalitatief personeel. Gezien de onrustige jaren die we hebben gehad, kiest u misschien liever voor een flexibele schil van professionals die u naar behoefte kunt inzetten. Meinselect helpt u graag bij het vinden van deze professionals. Detachering via Meinselect biedt veel voordelen zowel voor u als opdrachtgever als voor onze professionals. Wij bieden onze medewerkers een projectcontract aan, met alle voordelen van een normaal dienstverband. Onze professionals hebben recht op vakantiedagen, atv-dagen en seniorendagen. Daarnaast nemen ze deel aan het bpfBOUW pensioenfonds. Meinselect is uiteraard NEN 400-1 gecertificeerd, wij zijn aangesloten bij de ABU en hebben de beschikking over een G-rekening.