‘Oude’ werknemers presteren net zo goed of zelfs beter als jongeren, maar zijn te duur!

header-img

55

Dat 55-plussers minder in trek zijn op de arbeidsmarkt dan jongeren komt waarschijnlijk niet doordat ze minder goed presteren. Sterker nog: ze doen het soms zelfs beter dan jongeren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vermoedt dat de hoge kosten debet zijn aan de impopulariteit van de oudere werknemer. Volgens een werkgeversenquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt ruim driekwart van de werkgevers dat hun oudere werknemers het net zo goed of zelfs beter doen op de werkvloer als hun jongere personeel.

 

Duurder

Werkgevers staan ook positiever tegenover langer doorwerken en werken na de pensioengerechtigde leeftijd dan vijftien jaar geleden. 60% van de werkgevers zegt het wenselijk te vinden dat werknemers later met pensioen gaan. In 2001 was dat volgens het SCP-rapport nog 42%. Werkgevers zijn ook iets positiever gaan denken over doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, al vindt de helft dit nog steeds onwenselijk.

 

Als werkgevers weinig te klagen hebben over hun functioneren van 55-plussers waarom maken ze bij sollicitaties dan toch minder kans dan jongeren? De SCP-enquête wijt dit aan  de kosten. Oudere werknemers zijn voor werkgevers duurder dan jongeren omdat ze vaak aan de top van cao-salarisschalen zitten. ‘Heb je als werkgever de keuze tussen iemand van 29 of 58, dan zal de kostenkant veelal doorslaggevend zijn.’ Vooral omdat het gemiddeld hogere salaris van 55-plussers niet gepaard gaat met een hogere arbeidsproductiviteit. Volgens het SCP-rapport vindt ruim een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van 55-plussers niet in verhouding staat tot de loonkosten.

 

‘Ontziemaatregelen’

Oudere werknemers zijn ook duurder dan jongeren, omdat zij privileges  krijgen vanuit de  cao die hun jongere collega’s niet hebben, zoals extra verlofdagen en vrijstelling van nachtdiensten. Dit soort ‘ontziemaatregelen’ zijn in het verleden juist ingevoerd om het ouderen gemakkelijker te maken hun werk vol te houden tot aan hun pensioen.

 

Volgens het rapport geeft 37% van de werkgevers prioriteit aan ouderenbeleid. Maar het aantal ontlastende maatregelen, zoals regelingen voor vervroegd pensioen, een kortere werkweek of extra vrije dagen neemt juist af. Ruim tien jaar geleden had 71% van de werkgevers nog dit soort maatregelen, in 2015 is dat geslonken tot minder dan een kwart.

 

De hoge kosten van specifieke ouderenmaatregelen zijn een belangrijke reden dat werkgevers deze zogeheten ‘ontziemaatregelen’ toch steeds meer afbouwen. Ook leiden deze ontziemaatregelen soms tot een grotere werkdruk voor jongeren. ‘Jongeren moeten in sommige sectoren bijvoorbeeld opdraaien voor het nachtwerk, omdat ouderen daarvan worden vrijgesteld.’