Oudere werknemer bezit waardevolle kennis

header-img

 

Slechts 25% vindt dat ouderen plaats moeten maken op de arbeidsmarkt voor jongeren. Daarnaast vind 86% dan ouderen wél hun vakkennis up to date moet houden en 60% is van mening dat dit een wisselwerking zou kunnen zijn met de jongeren die zij begeleiden.

 

Ouderen

‘Ouderen’ is een ruim begrip. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat 60-plussers wel minder kunnen gaan werken om ruimte te maken op de arbeidsmarkt voor jongeren. Aan de andere kant vindt 88% dat de overheid het in dienst nemen van 45-plussers meer zou moeten stimuleren.

 

Jeugdwerkloosheid

De meerderheid (67%) denkt dat de jeugdwerkloosheid komt door een tekort aan banen en de slechte aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De helft van de ondervraagden vindt dat jeugdige werklozen zich moeten laten omscholen als zij langer dan een jaar geen werk hebben. Daarnaast vindt 33% dat jongeren te weinig moeite doen om aan een baan te komen. Een deel gaat zelfs een stapje verder en gelooft dat toenemende criminaliteit in rechtstreeks verband staat met de toenemende jeugdwerkloosheid.

 

Volgens Nederland zijn oudere werknemers waardevol. Zij hoeven geen plaats te maken voor jongeren. Toch moeten zij geen voorrang krijgen bij een sollicitatie. Jongeren moeten een baan onder hun niveau accepteren.

Volgens Nederland Monitor

Bron: Achmea Volgens Nederland Monitor

 

De Nederlander geeft aan dat zij onder druk staan vanwege de crisis: hoewel het merendeel gelukkig is met het werk dat zij doen, moeten ze er niet aan denken door te moeten werken na hun 70ste. De crisis weerhoudt veel mensen ervan te wisselen van baan. Daarnaast zou slechts 19% ZZP’er willen worden maar een meerderheid van hen durft het niet aan omdat zij het te onzeker vinden.

 

Meer weten over de maatschappelijke opvattingen over werk in Nederland? Hier kunt u het hele rapport van “De Achmea Volgens Nederland Monitor” lezen.

Button ik zoek bouwpersoneel