Personeel in de bouw: vind uw ideale kandidaat vandaag

header-img

 

De Nederlandse economie wordt steeds meer een diensteneconomie: (hoogopgeleide) professionals willen vaker vrijheid en ondernemerschap. Ook in de bouw hebben we steeds vaker te maken met zelfstandig bouwpersoneel.

 

Steeds meer gespecialiseerde arbeidskrachten in de bouw

Doordat steeds meer werkzaamheden steeds specialistischer worden is te verwachten dat in de toekomst vaker projecten voorkomen waarbij deze specifieke kennis tijdelijk nodig is. Meinselect is nu al bezig met het selecteren van het bouwpersoneel van de toekomst.Personeel bouw

 

Daarnaast vragen bedrijven steeds vaker om tijdelijk personeel. Door de druk van sociale lasten is vast personeel gewoonweg duur. Sociale premies, pensioenpremies, vakantiegeld, een dertiende maand, doorbetalen bij ziekte en vaak ook hoge ontslagvergoedingen zijn voor veel ondernemingen de reden om gebruik te maken van tijdelijke arbeidskrachten in de bouw.

 

Ondanks de werkloosheid hebben bepaalde sectoren te kampen met personeelstekorten. Deze tekorten zullen naar verwachting nog toenemen. Met name in de transport-, ICT-, en technieksector blijven vacatures vaak lang openstaan.

 

Meinselect bereidt zich voor op het bouwpersoneel van de toekomst

De uitdaging ligt op dit moment vooral op het gebied van HRM. Wil een ondernemer straks niet met personeelstekorten worden geconfronteerd dan zal nu actie moeten worden ondernomen. Naast personeelstekort dreigt bovendien het risico op personeel met de verkeerde competenties. Ook Meinselect bereidt zich voor op de toekomst door nu al in gesprek te gaan met haar klanten om een strategische personeelsplanning te maken. Meinselect kijkt daarbij niet alleen op de korte maar juist op de lange termijn.

 

Meinselect streeft ernaar met duurzame oplossingen te komen voor haar klanten en zo een rol te spelen bij het oplossen van het probleem op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door de juiste mensen op de juiste plek én het juiste moment te plaatsen. Met andere woorden: de ideale kandidaten voor een ideaal werknemersbestand.

 

Meinselect kan haar dienstverlening (tijdelijk) uitbreiden door bepaalde functies (bijvoorbeeld het volledige werving-e n selectieproces) over te nemen. Opdrachtgevers worden op deze manier steeds meer ontzorgd en zijn verzekerd van de eerste keuze bij de best passende kandidaten. Wilt u ook goed voorbereid 2014 beginnen? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan waarin we met u kunnen kijken welk personeel uw onderneming nodig heeft op welk moment.

 

Een duidelijke strategie zorgt ervoor dat u vandaag de ideale kandidaat van morgen vindt!

 

Button ik zoek bouwpersoneel