Personeelstekort in de bouw

header-img

 personeelstekort

Stand van zaken

Tijdens de crisis verdwenen er ruim 75.000 banen in de bouw. De bouwsector is inmiddels weer opgekrabbeld, maar het volgende probleem heeft zich alweer aangediend: een schreeuwend personeelstekort. Er is veel meer werk dan de bedrijven aan kunnen. Een zoektocht naar nieuw bouwpersoneel is broodnodig en in volle gang.

Het aantal openstaande vacatures in de bouw is in het vierde kwartaal van 2017 met 11% gestegen. In totaal stonden er aan het eind van het jaar 14.200 vacatures open. Per duizend banen zijn er 46 vacatures.

Personeelstekort woningbouw & utiliteitsbouw
Anno 2018 is de personeelsgekte enorm en de rek lijkt er nog niet uit. Met name bij de woningbouwers is het personeelstekort enorm. 22% van de bedrijven moet werk laten liggen omdat er te weinig personeel is. Binnen de utiliteitsbouwer is dat 17%.
Het EIB verwacht dat dit jaar het aantal werknemersbanen met 8.000 zal groeien naar 292.000. Daarmee ligt het aantal banen nog steeds 72.000 onder het niveau van 2008. Voor het aantal zelfstandigen geldt het omgekeerde. Sinds 2008 zijn er 27.000 nieuwe zzp’ers in de bouw bijgekomen. Dit jaar voegen zich daar nog 5.000 bij en zijn er in totaal 129.000.

Invloed van vergrijzing

Nederland vergrijst en de bouw vergrijst mee. Omdat jongeren vergeefs aan de poorten klopten bij bouwbedrijven, liep de gemiddelde leeftijd verder op. Als gevolg van de oplopende AOW-leeftijd, de versoberde vervroegde uittreedmogelijkheden en de geringe instroom van jongeren tijdens de crisis, is het aandeel ouderen in de uitvoerende bouw in het laatste decennium sterk toegenomen. Tussen 2017-2022 neemt het aantal ouderen naar verwachting toe met ruim 8.000, waarvan ruim 3.000 bouwplaats medewerkers.

Werkloze 55-plussers krijgen nauwelijks kans

Dat heeft nadelen, bleek uit een onderzoek van het EIB en APG. Bij een gemiddelde werkende in de bouw gaat 10,7% van zijn of haar werktijd verloren door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verminderde productiviteit. Bij een bouwvakker van 55 jaar of ouder is dat percentage 24,1%. Dat lijkt een van de redenen dat 55-plussers oververtegenwoordigd zijn in de WW. Veel werkgevers zien de dure ouderen niet zitten.

Effect van de crisis op banenverlies

Tijdens de crisis werd er veel minder gebouwd waardoor er ruim 75.000 banen in de bouw verdwenen. Zodra iemand met pensioen ging, kreeg hij of zij geen opvolger. Ook de duizenden faillissementen zorgden voor ladingen aan banenverlies.

Eventuele oplossingen voor het personeelstekort

• Meer vrouwen aannemen:
• Een beroep doen op buitenlands personeel:
• Werklozen aan werk helpen:
• Arbeidskrachten uit andere sectoren aantrekken: