Premiekortingsregeling jongeren, ook in de bouw!

header-img

 

Hoe lang is de regeling geldig?

Werkgevers hoeven niet te wachten tot 1 juli 2014 met het in dienst nemen van werknemers om voor de premiekortingsregeling in aanmerking te komen vanaf 1 juli 2014. Werkgevers kunnen de premiekortingsregeling wel pas vanaf 1 juli 2014 (of vanaf de datum van indiensttreding als die na 1 juli 2014) ligt toepassen voor de duur van het dienstverband maar hooguit voor een periode van twee jaar.

De premiekortingsregeling geldt tot en met het aangiftetijdvak dat op 31 december 2017 eindigt.

 

Voorwaarden voor premiekortingsregelingpremiekortingsregeling-bouw

De regeling geldt voor werknemers van 18 tot 27 jaar op het moment van indiensttreding. Voorafgaand aan de dienstbetrekking ontvingen ze een werkloosheids- of een bijstandsuitkering.

De werknemers dienen op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 januari 2016 in dienst te treden.

Er moet met de werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden gesloten van minimaal zes maanden met een arbeidsduur van minimaal 32 uur per week.

De werkgever moet in zijn salarisadministratie naast de kopie van de arbeidsovereenkomst een doelgroepverklaring van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of van de gemeente en de bewaren.

Toestemming van de Belastingdienst voor de premiekorting is niet nodig.

De werkgever moet wel een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of gemeente, welke getoond moet worden bij controle van de Belastingdienst.

 

Verschil premiekortingsregeling oudere werknemers

Het verschil tussen de bestaande premiekortingsregeling oudere werknemers en de nieuwe regeling voor jongeren is niet alleen te zien in de leeftijd maar ook in de hoogte van de premiekorting. Voor het in dienst nemen van een oudere werknemer (50 jaar of ouder) kan een werkgever maximaal 7.000 euro premiekorting per jaar krijgen. Bovendien mag van deze regeling geen 2 maar 3 jaar gebruik worden gemaakt.

 

 
Button ik zoek bouwpersoneel