Risico’s uitzend- en detacheringsbureau

header-img

 

Reactie van ABU op het NOS JournaalDetacheringsbureau-Meinselect

De ABU waarschuwde naar aanleiding van de Journaaluitzending voor de grote risico’s die bedrijven lopen wanneer ze zelf medewerkers tijdelijke contracten aanbieden.

 

Wanneer een bedrijf zélf tijdelijke arbeidskrachten in dienst heeft genomen –dus niet via een uitzendbureau- draagt het bedrijf mogelijk grote risico’s. Werkgevers van een bedrijf met een loonsom boven € 300.000 worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen werknemers, óók als het een tijdelijk contract betreft, óók als de ziekte doorloopt na afloop van het contract. Het moet in dit geval uiteraard wel gaan om een doorlopende ziekmelding.

 

Deze regeling kan verstrekkende gevolgen hebben, rekent u maar na: twee jaar doorbetaling en tien jaar Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) op rekening van de werkgever.

 

Risico’s voor uitzend- en detacheringsbureaus

De risico’s zoals hierboven zijn beschreven komen volledig ten laste van het uitzend- of detacheringsbureau wanneer een uitzendkracht langdurig ziek wordt. Een bedrijf kan met inschakeling van een uitzendbureau deze financiële risico’s volledig overdragen aan het uitzendbureau of detacheringsbureau.

 

Reactie uitzendbranche op het wetsvoorstel

De ABU heeft samen met VNO/MKB en AWVN laten weten negatief tegen dit wetsvoorstel aan te kijken. Ook werkgevers zijn niet blij met deze wetsontwikkeling.

Werkzoekenden met gezondheidsproblemen of een verleden met gezondheidsproblemen hebben hierdoor minder kans om werk te vinden, ze vormen immers een groter financieel risico. Alleen de Overheid bespaart hiermee ziektekosten maar zal ook gaan merken dat een bepaalde groep in een uitkeringspositie blijft hangen.

 

Afdekken risico uitzend- en detacheringsbureaus

Het is te verwachten dat uitzendbureaus de extra risico’s zoveel mogelijk wil afdekken. Deze kosten worden deels doorberekend aan de klanten waardoor het uurtarief van uitzendkrachten zal stijgen. Dat betekent dat bedrijven voor dezelfde arbeidskrachten meer gaan betalen!

 

Het lijkt niet verstandig dat een deel van de hoge kosten van de gezondheidszorg worden doorgeschoven naar uitzendbureaus en andere bedrijven. Naar verwachting zullen veel bedrijven en uitzendbureaus van tevoren op te hoogte willen zijn van de gezondheidstoestand van de sollicitant wat de privacy aantast.

Malafide uitzendbureaus zullen naar manieren zoeken om de risico’s af te schuiven op de uitzendkracht of andere partijen.

 

Button ik zoek bouwpersoneel

Maakt u al gebruik van de voordelen van detachering? Meinselect kan u op verschillende manieren van dienst zijn bij het vinden van de juiste kandidaat bij een specifieke vacature. Bekijk hier wat we voor u kunnen doen.