Rutte: ‘Nachtmerrie als stikstof alles stil legt…

header-img
 
De crisis in de bouw als gevolg van stikstof en PFAS betekent niet dat alle projecten stil hoeven te liggen. “Er kan al heel veel wel”, bezweert minister-president Mark Rutte. Zijn “grootste nachtmerrie” is dat “wat wél kan niet gebeurt”, en dat daardoor onnodig banen verloren gaan.

 

Rutte bezocht woensdag de locatie Merwedekanaalzone in Utrecht waar een bedrijventerrein wordt omgevormd tot een woonwijk voor 6000 huizen. Volgens de premier kan, mede “omdat deze gemeente heel druk bezig is geweest om heel veel te regelen”, aan dat project gewoon worden doorgewerkt. “En dat is ook wel een boodschap aan Nederland”, vindt Rutte. Het is ook vooral de boodschap richting provincies, gemeentes en waterschappen die bouwprojecten opschorten vanwege stikstof en PFAS. 

 

 
Bouw relatief zwaar getroffen
Het kabinet probeert nog deze week stappen te zetten zodat bouwers weer aan de slag kunnen. Het RIVM heeft inmiddels de eerste berekeningen op een rij gezet. De bouwsector stoot relatief weinig stikstof uit, maar wordt wel relatief zwaar getroffen door het stilvallen van de vergunningen en aanbestedingen.
Het voornemen is om de maximum snelheid op wegen te verlagen, zodat weer ruimte ontstaat voor 75.000 nieuwbouw woningen per jaar. Het is precies een week geleden dat de bouwers massaal op het Malieveld stonden. Zijn vrezen voor het verlies van banen en omzet door stikstof. 
 

Door het bezoek van Rutte trekt hij weer meer de regierol naar zich toe en probeert zichtbaarder op te treden in de stikstof-crisis.

Veel projecten liggen stil door een uitspraak eind mei van de de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat te makkelijk vergunningen zijn verleend voor projecten waarbij schadelijke stikstofverbindingen in kwetsbare natuurgebieden neerslaan.

 

Bron: Cobouw