SNA-keurmerk: ook voor de bouw

header-img

 

Vrijwillige aanmelding certificeringssysteem

Het SNA-keurmerk is een privaat certificeringssysteem. Dat wil zeggen dat ondernemingen zich vrijwillig aanmelden om hun administratie regelmatig ter inspectie aan te bieden. Dit jaar worden zo’n 7.000 inspecties uitgevoerd. Deze worden gedaan door onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen die de resultaten van hun inspectie doorgeven aan SNA. Aan de hand van de resultaten wordt de onderneming wel of niet in het register opgenomen.

SNA-keurmerk

 

Dat de aanmelding voor het SNA-keurmerk vrijwillig is, wil echter niet zeggen dat het gratis is. Het eenmalig entreebedrag voor het register bedraagt € 160,- en de jaarbijdrage voor 2013 bedroeg € 230,-. Daarnaast worden de kosten van de inspecties door de inspectie-instelling in rekening gebracht.

 

Twijfelgevallen

Voor de meeste ondernemingen is het behalen van het certificaat van het SNA-keurmerk groot belang. Wat als een onderneming niet helemaal aan de eisen voldoet?

 

Het SNA-keurmerk zal een onderneming waarbij geringe afwijkingen worden geconstateerd in de gelegenheid stellen om deze afwijkingen te herstellen zodat zij toch gecertificeerd kunnen worden of blijven. Er is een strenge controle of de norm wordt nageleefd zodat de certificering wordt ingetrokken als er geen verbeteringen plaatsvinden op korte termijn.

 

Controle vindt ongeveer twee keer per jaar plaats.

 

Voordeel voor de opdrachtgever

Het voordeel van deze regelmatige controles is dat opdrachtgevers bonafide ondernemingen kunnen herkennen. Op deze manier lopen opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Dat moet wel geruststellend zijn voor opdrachtgevers!

 

Raad voor Accreditatie

Voor het SNA-keurmerk worden inspecties uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.. Deze raad houdt in de gaten of de inspecties onafhankelijk worden uitgevoerd. Daarnaast houdt SNA zelf ook toezicht en doet onder andere:

  • Meeloopinspecties door een deskundige instantie;
  • Controle van inspectierapporten door interne inspecteurs van SNA;
  • Frequent overleg met de inspectie-instellingen;
  • Extra check bij overstappende ondernemingen;
  • Inspecteurs moeten voldoen aan een competentieprofiel met bijbehorend PE-traject (permanente 
educatie).

 

Het SNA-keurmerk kan bovendien gebruik maken van informatie die zij krijgt van de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Daarnaast kunnen andere partijen meldingen doen bij SNA. SNA zal deze meldingen direct aan onderzoek onderwerpen op juistheid en of de melding wel betrekking heeft op het SNA-keurmerk.

 

In oktober 2013 zijn 3.584 ondernemingen gecertificeerd met het SNA-keurmerk. Meinselect is daar één van.

 

Button ik zoek bouwpersoneel