Sponsoring Het BeterBoek

header-img


Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Amphia Ziekenhuis te Breda. 

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 


Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt! 

 

Beter Boek